Serie bijeenkomsten voor ouderen over keuzes in de laatste levensjaren

Het Ouderenberaad Zuid Holland Noord organiseert de komende periode een serie van tien bijeenkomsten voor ouderen die antwoorden zoeken op vragen die met name opkomen in de laatste levensjaren. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet zozeer om vragen over euthanasie, dat mag overigens wel, maar over een hele serie onderwerpen die mensen bezig kunnen houden.

Chris de Waard in gesprek met Ton Kohlbeck van het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord over de bijeenkomst over keuzes in de laatste levensjaren die woensdag wordt gehouden in het Dorpscentrum in Oegstgeest.

De middag wordt voorgezeten door Ton Kohlbeck. Hij geeft alvast een indruk van wat er zoal aan de orde kan komen: “Het gaat in feite om alle vragen die mensen, die de oude dag zien aankomen, zich kunnen stellen. Voor welke dilemma’s kom ik te staan, hoe moet ik mijn wil vastleggen? Is een levenstestament noodzakelijk, moet ik de notaris altijd bij zaken betrekken, hoe geef ik mijn wensen door aan kinderen en andere nabestaanden.”

Juist voor wie nog niets tot weinig mankeert, is het goed zich alvast voor te bereiden op de laatste fase, waarvan niemand weet wanneer deze precies aanbreekt. “En natuurlijk zijn ook familieleden en andere mantelzorgers, die met vragen zitten, van harte welkom,” zegt Kohlbeck die de doelgroep van de bijeenkomst omschrijft als ‘fruitige ouderen’.

Het opmaken van een wilsbeschikking, wat gebeurt er in een ziekenhuis als je hebt aangegeven dat je niet gereanimeerd wil worden? Wordt je dan bijvoorbeeld nog wel gedaan behandeld. Deze en andere vragen komen aan de orde na een inleiding die wordt gegeven door docent en onderzoeker Medische Ethiek en Gezondheidsrecht aan het LUMC dr. Dorothea Touwen.

in het verleden is al een soortgelijke serie bijeenkomsten georganiseerd. Toen door het Ouderenberaad Zuid Holland Noord in samenwerking met de ANBO. Kohlbeck: “Mede door het wegvallen van de lokale ANBO-afdelingen zijn deze bijeenkomsten gestopt. Maar het Ouderenberaad bleef verzoeken krijgen en heeft Zorg en Zekerheid nu bereid gevonden een nieuwe reeks mogelijk te maken. Ook ZonMw draagt bij met een extra subsidie om de uitkomsten van de bijeenkomsten landelijk te verspreiden en trainingen te verzorgen voor kaderartsen om elders in het land soortgelijke middagen op te zetten.

Oegstgeest is uitgekozen om het spits af te bijten van de serie bijeenkomsten. Op woensdag 25 oktober zijn belangstellenden vanaf 13.30 uur welkom in het Dorpscentrum aan de Lijtweg. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur en na de pauze is eer volop gelegenheid om vragen te stellen aan een forum waarin een Oegstgeester huisarts, een klinisch geriater van het Alrijne Ziekenhuis en een deskundige over wilsverklaringen zitting hebben.

Na afloop blijven de deskundigen nog een tijd aanwezig voor het beantwoorden van individuele vragen. Die vragen kunnen overigens ook vooraf gesteld worden via Ouderenberaad@lumc.nl. Dat adres kan ook worden gebruikt voor het aanmelden voor de middag, maar dat is niet noodzakelijk. Aan de middag zijn geen kosten verbonden.

Programma
13:30 uur Inloop, koffie/thee
13:45 uur Opening door middagvoorzitter
14:00 uur Inleiding mevr. Dr. D.P.Touwen, docent medische ethiek en recht in het LUMC, over keuzes en wettelijke (on)mogelijkheden in de laatste levensjaren.
14:45 uur Pauze
15:00 uur Forum van deskundigen met medewerking van een plaatselijke huisarts, een klinisch geriater van de Alrijne Zorggroep, een vrijwilliger namens NVVE, de docent medische ethiek en recht, alsmede een deskundige op gebied van wilsverklaringen. Het forum zal worden bevraagd door de dagvoorzitter.
16:00 uur Sluiting als open einde met tot 16:30 uur gelegenheid om aan te sluiten bij mensen die over het thema willen doorpraten.

Maatschappij Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×