(Foto: Huygens ING - KNAW).

Koninklijke Onderscheiding voor Dr. Hugo s’Jacob

Maandagmiddag heeft dr. s’Jacob in het Leidse Academiegebouw uit handen van locoburgemeester Robert Strijk een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Dr. s’Jacob kreeg de onderscheiding na afloop van de boekpresentatie van deel 14 van de internationaal belangwekkende serie ‘Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oost-Indische Compagnie’.

Dr. s’Jacob is editeur en de drijvende kracht achter deze publicatie. Vanwege zijn enorme onbaatzuchtige, langdurige inzet werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hugo s’Jacob was tot aan zijn pensionering in 2000 werkzaam bij de Universiteit van Groningen. Eerst als universitair docent in de vroege moderne geschiedenis, later universitair hoofddocent Buiten–Europese Geschiedenis aan de Universiteit van Groningen. Na zijn pensionering gaat hij in Leiden wonen, de stad waar hij ooit promoveerde.

Bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, later het Huygens Instituut genoemd, konden ze zijn kennis en inzet goed gebruiken. Sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw wordt er in het instituut namelijk al gewerkt aan de wetenschappelijke bronuitgave van de Generale Missiven. De Generale Missiven zijn de brieven van Gouverneurs-Generaal en Raden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te Batavia aan de Heren Zeventien in de Republiek. Hierin wordt verslag gedaan van de stand van zaken in Azië en Zuid-Afrika.

De rapportages gaan over de handel van de VOC, ’s werelds eerste multinational en over de goederenstromen van de Indische Oceaan naar Europa en terug. Daarmee zijn de Missiven een zeer belangrijke bron van kennis over de vroege geschiedenis van de globalisering. De Generale Missiven doen verslag van de politieke en culturele ontwikkelingen in Azië sinds en vaak zijn ze daarvoor een unieke bron. Een historische bron van wereldbelang.

In 2013 publiceerde Hugo s’Jacob deel 13 van de Generale Missiven 1756 – 1761 en nu is deel 14 gereed die de periode 1761 – 1767 in kaart brengt. De reeks van 14 delen bestrijkt op dit moment de periode 1610-1767 en de bedoeling is dat er wordt doorgegaan tot het einde van de VOC in 1800.

De komst van Hugo s‘Jacob naar de Randstad in 2000 viel samen met het ambitieuze TANAP (Towards an Age of New Partnership) project waarin de Universiteit Leiden in samenwerking met het Nationaal Archief de training en opleiding van Aziatische historici en archiefmedewerkers ging verzorgen. Toen de in Leiden getrainde onderzoekers in het Nationaal Archief begonnen met hun onderzoek in de lastig leesbare zeventiende en achttiende-eeuwse handschriften van het VOC archief, wierp Hugo s’Jacob zich spontaan op als begeleider, vraagbaak en mentor.

De afgelopen zeventien jaar begeleidde hij – dus naast zijn vrijwilligerswerk als gastonderzoeker bij het Huygens Instituut – wekelijks op vaste tijden de buitenlandse onderzoekers, waarvan inmiddels meer dan dertig (mede door zijn belangeloze assistentie) zijn gepromoveerd en naar hun land teruggekeerd.

Wethouder Robert Strijk: “Nu dr. s’Jacob vanwege gezondheidsredenen stopt met zijn vrijwilligerswerk, wil ik eindigen in stijl, met het voorlezen van een passage van een recente belangwekkende brief. De brief waarin de koning meldt dat het hem heeft behaagd om dr. Hugo s’Jacob te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Naussau”.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×