Dinsdag nam CDA-wethouder Marien den Boer afscheid, op 7 november wordt Jan Nieuwenhuis als zijn opvolger benoemd.

CDA Oegstgeest draagt Jan Nieuwenhuis voor als opvolger voor Den Boer

Jan Nieuwenhuis wordt tijdens de raadsvergadering van 7 november door het CDA met steun van de coalitiepartijen VVD en HvO voorgedragen als wethouder in Oegstgeest. Hij is daarmee de beoogd opvolger van Marien den Boer die in oktober vertrok. Nieuwenhuis zal de rest van deze bestuursperiode de portefeuilles financiën, sport, Wmo en vrijwilligerszaken op zich nemen. Nieuwenhuis wordt bij benoeming aangesteld voor vier dagen in de week.

Chris de Waard in gesprek met fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk van het CDA Oegstgeest over Jan Nieuwenhuis die komende week wordt benoemd als opvolger van de vertrokken CDA-wethouder Marien den Boer.

Nieuwenhuis, econoom, heeft veertig jaar ervaring bij de rijksoverheid. Hij werkte bij het Ministerie van Economische Zaken op terreinen ‘Grote Infrastructuur’ (Schiphol, Maasvlakte en HSL), innovatiebeleid en duurzaamheid. Recent was hij op dit ministerie directeur ‘Groene Groei’. Daarnaast heeft hij diverse bestuurlijke functies vervuld op het gebied van zorg en natuur. Momenteel is hij voorzitter van Balans Rijnland—een organisatie voor ouders en leerkrachten van kinderen met leer- en gedragsstoornissen—afdelingsvoorzitter van het CDA in Oegstgeest en voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest. Nieuwenhuis, sinds 2008 ereburger van Oegstgeest, woont in Poelgeest.

CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk is blij met de komst van Nieuwenhuis: “We zijn zeer verheugd dat we Jan bereid hebben gevonden om beschikbaar te zijn voor het ambt van wethouder. Hij heeft zeer veel ervaring op de dossiers die hij ter hand zal nemen en ik ken hem als een consciëntieus bestuurder met veel kennis van zaken. Samen met de overige collegeleden is Jan Nieuwenhuis in staat om af te maken wat dit college de afgelopen jaar succesvol heeft gedaan: de financiën op orde brengen, de zorg steeds verder verbeteren, bouwen aan de sport in ons dorp en vrijwilligers en mantelzorgers betere ondersteuning bieden.”

De VVD voert momenteel gesprekken met kandidaten om te komen tot opvolging van vertrekkend wethouder Tönjann en zo het Oegstgeester college weer te completeren.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×