De spooronderdoorgang in de Kanaalweg is een van de maatregelen die al zijn genomen voor een hogere treinfrequentie tussen Leiden en Utrecht.

Station Zoeterwoude - Meerburg geschrapt uit plannen treinverbinding Leiden-Utrecht

De plannen om meer treinen te laten rijden tussen Leiden en Utrecht worden stevig aangepast. Het lukte de provincie Zuid-Holland tot nu toe niet om met de NS een betaalbare exploitatieovereenkomst af te sluiten voor een hogere treinfrequentie op het traject.

“De NS vraagt niet alleen een te hoge provinciale bijdrage, maar om de aanvullende treindienst opgenomen te krijgen in de nieuwe hoofdrailnetconsessie per 1 januari 2025, is bovendien een onvoorwaardelijke langdurige dekking van het exploitatietekort vanuit de provincie noodzakelijk”, zo heeft gedeputeerde Floor Vermeulen aan Provinciale staten laten weten.

“Bovendien leverde dat ook geen aantrekkelijk reisproduct op”, meldt een woordvoerder van de provincie. “Er was ondanks de hoge kosten een grote kans op de meest ongunstige dienstregeling, waarbij de sprinter bijvoorbeeld zeven minuten zou moeten wachten in Woerden”.

Chris de Waard in gesprek met de Leidse wethouder Robert Strijk over het nieuwe plan voor meer en snellere treinen tussen Leiden en Utrecht.

Nieuw plan van NS
Inmiddels zijn er nieuwe mogelijkheden in beeld gekomen die de provincie de komende weken met alle betrokken partners gaat onderzoeken. “Uit onderzoek van NS lijkt nu een kansrijke variant naar voren te komen, waarbij de huidige twee intercity’s die elk uur tussen Leiden Centraal en Utrecht Centraal rijden een stuk sneller op hun bestemming zijn doordat zij alleen stoppen op station Alphen aan den Rijn. Hierdoor komen Leiden en Utrecht in tijd aanzienlijk dichter bij elkaar te liggen”. Daarnaast komen er twee extra sprinters per uur. Die stoppen dan op Leiden Lammenschans, het nieuwe station Hazerswoude-Koudekerk, Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Woerden en optioneel Leidse Rijn.

Een snellere intercity tussen Leiden en Utrecht zal ook de drukke verbinding tussen Den Haag en Schiphol ontlasten biedt reizigers volgens de provincie een goed alternatief bij storingen rond Schiphol. Daarnaast sluit het plan voor een snellere intercity goed aan bij de langetermijnambities van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en de gemeenten Utrecht en Leiden voor een snelle verbinding tussen Leiden en Utrecht.

Station Zoeterwoude-Meerburg geschrapt
Een keerzijde van deze variant is dat het nieuw aan te leggen station Zoeterwoude-Meerburg niet kan worden ingepast in de dienstregeling. Hiervoor zou een aanzienlijke extra investering nodig zijn. Om de bereikbaarheid van Zoeterwoude te garanderen komt er waarschijnlijke een hoogwaardige busverbinding tussen Leiden en Zoeterwoude.

Chris de Waard praat met de Zoeterwoudse wethouder Kees den Ouden over het schrappen van station Meerburg.

De gemeente Zoeterwoude is onaangenaam verrast door het schrappen van het geplande station. “De aanleg van dit station is door gemeente en provincie in 2012 vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Voor Zoeterwoude is die bestuursovereenkomst nog steeds het uitgangspunt”, zegt wethouder Kees den Ouden die wijst op zowel het lokale als het regionale belang van zo’n station. “Afspraak is afspraak”.

Volgens Den Ouden zijn hebben veel bedrijven zich juist In Zoeterwoude gevestigd omdat er een station zou komen. Dat geldt volgens hem ook voor veel inwoners.  En de belangen van onze inwoners en bedrijven staan bij ons voorop en we doen er alles aan om die te behartigen. Dit gaat zomaar niet.”

Druk op Leiden Centraal neemt toe
Voor gemeente Leiden zijn er ook flinke consequenties als de nieuwe plannen doorgaan. “Station Leiden Lammenschans krijgt dan een beperkte (halfuurs)bediening doordat er geen extra sprinter komt en de bestaande spitspendel Leiden – Alphen a/d Rijn vervalt. De druk op Leiden CS zal daardoor toenemen, zowel door het aantrekken van nieuwe reizigers als door een verschuiving van reizigers van Lammenschans naar Leiden CS.

“Dat heeft weerslag op de benodigde voorzieningen in de buurt van Leiden CS, voor fiets en bus en de entree van de perrons”, zo schrijft het Leidse college in een brief aan de gemeenteraad. “Dat kan vervolgens ook – positieve en negatieve – effecten hebben op de gehele ontwikkeling van het stationsgebied. Ook voor bestemmingen en ontwikkelkansen rond station Leiden Lammenschans kan de beperktere bediening consequenties hebben”.

Leiden wil samen met de provincie Zuid-Holland onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de totale
bereikbaarheid per openbaar vervoer op een gewenst peil te brengen. “Bijvoorbeeld door versterking van hoogwaardige busbediening. We stappen niet licht over deze consequenties heen”, aldus het college.

Leiden Politiek Regio Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×