Leidse raad vrijwel unaniem bij vaststellen begroting

5

Met alleen de stem van de Partij voor de Dieren tegen heeft de Leidse gemeenteraad gisteravond de programmabegroting voor 2018-2021 vastgesteld. De raad sleutelde nog wel wat aan de begroting van wethouder Marleen Damen van financiën, maar die kan er al met al goed mee leven: “Ik kijk terug op een hele prettige begrotingsbehandeling”.

Chris de Waard sprak met wethouder Marleen Damen van financiën over de Leidse begroting en de staat van het Leidse huishoudboekje.

Hoewel Leiden inmiddels wel zo’n beetje door de NUON-gelden heen is maakt Damen zich ook over de toekomst geen zorgen. “Vanaf 2022 krijgen we er van het rijk structureel zo’n tien miljoen euro bij en we hebben ook echt gezonde reserves”. Ook de stijgende kosten van een vergrijzende bevolking gaan geen problemen opleveren. Damen: “Overal in Nederland worden mensen ouder. Niet alleen in Leiden. En dus geeft de landelijke overheid daar meer geld aan uit en dat betekent dat we als Leiden ook weer meer geld krijgen”.

Dick de Vos van de Partij voor de Dieren stemt nooit voor de begroting. Daar staan zaken in als de financiering van kunstgrasvelden en economische groei. Zaken waar de partij mordicus tegen is. “Groei is juist het probleem van veel zaken, niet de oplossing”. 

 

Delen
Proef de Zomer bij Sligro Leiden

5 reacties

 1. Wie mocht denken dat de gemeenteraadsleden de begroting zorgvuldig hebben bestudeerd en het vele cijfermateriaal nauwkeurig, met kennis van zaken en kritisch hebben onderzocht, vergeet het maar. De overgrote meerderheid van de gemeenteraad is tamelijk ongecijferd en niet goed in staat een begroting voldoende te begrijpen. College en ambtenaren weten wel raad met deze onkundige makke schapen. Als het een en ander later anders uitpakt dan gehoopt of verwacht, of ronduit tegenvalt, zijn raadsleden vaak verbaasd of verontwaardigd. Dat zal dit keer echter wel meevallen, want volgend jaar wordt immers een nieuwe gemeenteraad gekozen. Die mag de eventuele rotzooi van de vorige opruimen. De NUON-gelden zijn inmiddels verbrast, in parkeergarages en zo geflikkerd, zo werd al in juni bekend. Daar is dus niets meer te graaien.
  .
  Ik zou Dick de Vos graag prijzen voor zijn tegenstem, maar hij maakte het zich te gemakkelijk en stemt altijd principieel tegen, niet uit kennis van zaken en na grondige bestudering van de cijfers. Geen lof voor hem dus. Eerder minachting voor zijn gemakzucht.

  • René Dentener op

   Marleen Damen vertelt een té optimistisch verhaal. Zoveel is dat niet 10 miljoen jaarlijks erbij vanuit het Rijk. Vanaf 2021 kun je die immers goeddeels alweer inleveren om de derving aan gemeentelijke inkomsten te verdisconteren die voortvloeit uit de afschaffing van de precario op ondergrondse leidingen in gemeentegrond. Die leveren nu nog even in de vijfjarige overgangsperiode jaarlijks 7,5 miljoen op, maar dat is in 2021 afgelopen.(https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/03/21/afschaffing-precariobelasting-per-1-juli) Of gaat het college dan gewoon de ozb wel weer verhogen ter compensatie van dit verlies? Heel fijn ook van het kabinet (staatssecretaris van financiën Wiebes kwam in het vorige kabinet al met voorstellen daartoe aanzetten) om de gemeentelijke belastingautonomie verder uit te breiden, maar als huizenbezitter ben je dan natuurlijk wel mooi de klos als tegenvallende gemeentelijke inkomsten vervolgens op de burger verhaald worden middels verhoging van de lokale lasten.(VVD, let op uw zaak!)

   Voorts in essentie eens met de reactie van Frits2017, hoewel ik het misschien in wat andere, mildere bewoordingen zou vatten. Gemeenteraadsleden denken veelal dat ze voor elk onderwerp waarmee ze deelbelangen van hun burgers kunnen bedienen een greep uit de gemeentekas kunnen doen. Zo is het nog maar de vraag of het beleidsonderdeel sport in de meerjarige programmabegroting de komende jaren een evenwichtig beeld geeft te zien met aanzienlijke uitgaven aan een nieuwe ijshal, topsporthal en combibad. Waarom zo’n niet-duurzame energieverslindende ijshal trouwens nodig is blijft voor mij een raadsel. Maar ja, schreeuwers worden voor de uitoefening van hun hobbies door dit college kennelijk rijkelijk in hun wensenlijstje bediend. Ik vind dat je politieke partijen die zich groen of duurzaam voordoen maar dat met dit soort keuzes in feite helemaal niet zijn bij volgende verkiezingen daar gewoon op mag afrekenen. Daarbij, de zogenaamde vrije beleidsruimte in een gemeentebegroting is veel beperkter dan raadsleden over het algemeen denken. Dat beslaat echt geen tientallen miljoenen euros. M.a.w.: uitgaven aan luxe sportvoorzieningen betekent bezuinigen op bijvoorbeeld onderhoud aan de openbare ruimte en gemeentelijk groen (nu reeds het geval), want dat bekt immers minder lekker in de media en publieke opinie. Maar of dat ook wijs beleid is…

  • De dualiteit in de Leidse politiek is allang verleden tijd. Dit College is heer en meester over bijna alle raadsfracties. Kritiek en zelfreflectie is een Lammebrug te ver voor deze plucheplakkers. Er zijn naar mijn smaak zeker zeer kundige raadsleden met veel dossierkennis, maar die worden in de fractie of door hun goedgebekte fracs belemmerd, weggezet of afgescheept vanwege “algemeen belang” of “om de coalitie niet in gevaar te brengen”.
   We weten dit met grote zekerheid vanuit het project Rijnlandroute. Daar zijn we jarenlang “geschiphold” door het College en een deel van de Raad.
   Veel zaken blijven in de begroting onderbelicht. B.v. zouden die Lamme en Gare autobunkers nou echt voldoende inkomsten genereren om over 40 jaar om de investering van 80 miljoen kostenneutraal te compenseren (uitspraak van voormalige wh. Van Woensel)? En zoniet, waar blijven de afschrijvingen dan? Of schepen we de volgende generaties op met schulden, zoals gewoonlijk in de neoliberale Ponzi economie anno 2017. Leiden is geen uitzondering.
   Over dualiteit gesproken, in buurgemeente Voorschoten, lees hier hoe de Raad van Voorschoten omgaat met een “heel fout” college ONS-VVD-CDA van 75 miljoen geldverspilling. De blogger en anderen vielen bijna van hun stoel (en niet alleen van slaap) tijdens de vele uren raadsvergadering.
   http://bit.ly/2zLywsb

 2. Het besluit eerder dit jaar om die dure “niet-duurzame energieverslindende ijshal” te bouwen vind ik echt een groot schandaal. Daar kunnen we nog jaren last van hebben.
  Ik las op Unity.nu: “De gemeente Leiden heeft in een brief aan alle veertien regiogemeenten opgeroepen om financieel bij te dragen aan de bouw van een nieuwe schaatshal. Zelf is het college van burgemeester en wethouders in de Sleutelstad bereid om de bouw van een 250 meter ijsbaan volledig te financieren. Maar om een volwaardige 333 meter ijsbaan te realiseren zullen de veertien regiogemeenten een extra bedrag van € 3.200.000 moeten ophoesten.” en ook nog “dat de schaatsers voor de ijsbaan voor 40 procent uit Leiden komen en 60 procent uit de regiogemeenten. Door de financiering van een 250 meter ijsbaan pakt de gemeente Leiden zijn rol als centrumgemeente.”
  .
  Laten doet al meer dan genoeg als centrumgemeente, een waar regiogemeenten graag op parasiteren.
  Laten we hopen dat een van de eerste besluiten van de nieuwe gemeenteraad het terugdraaien van dit domme besluit zal zijn. In een land dat vrijwel geen echte winters meer kent moeten trouwens geen ijsbanen worden gebouwd. Sportbobo’s kunnen beter het rolschaatsen gaan promoten.

  • René Dentener op

   Dat is inderdaad altijd al de uitdaging van Leiden geweest: hoe kun je als centrumgemeente de regierol nemen en zorgen dat de omliggende gemeenten niet slechts de lusten maar ook de lasten dragen. En in welk(e) samenwerkingsvorm of samenwerkingsverband giet je dat dan? Een rondgang met de collectezak bij de gemeenten die om Leiden liggen komt op mij een beetje amateuristisch over. Gemeente Voorschoten heeft al gezegd daar niet aan mee te werken en kondigde vorige maand al aan de subsidie aan zwembad ‘t Wedde per 2021 stop te zetten. Daar heeft men momenteel andere prioriteiten aan het hoofd.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Je bent nu offline