Extra inpassingsmaatregelen bij de Stevenshof bleken in september niet mogelijk meldde wethouder Strijk destijds. Nu blijkt dat het ervoor benodigde geld toen al voor een flink deel was uitgegeven. Per ongeluk.

Wethouder: "Verdwenen miljoen inpassingsgeld Rijnlandroute leidt niet tot problemen"

Meer dan een miljoen euro uit een potje van drie miljoen dat de gemeente Leiden in het geheim had gereserveerd voor extra inpassingsmaatregelen bij de Stevenshof als daar de Rijnlandroute is aangelegd, is per ongeluk uitgegeven aan leefbaarheidsprojecten in andere wijken. Dat schrijft wethouder Marleen Damen in een brief aan de raad.

GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn drong de afgelopen weken meerdere malen aan op duidelijkheid omtrent de hoogte van de reserve voor de inpassingswensen. Het geld is namelijk niet meer nodig sinds half september duidelijk werd dat extra inpassingswensen niet gehonoreerd kunnen worden.

Chris de Waard in gesprek met het Leidse GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn die de omissie van meer dan een miljoen op het spoor kwam.

Olsthoorn: “Er was drie miljoen euro voor de inpassingswensen van de Rijnlandroute, en ik had al het gevoel dat dat niet helemaal goed zat. De afgelopen twee weken heb ik drie keer gevraagd of die drie miljoen nou nog volledig beschikbaar was. Daar kwamen iedere keer vage antwoorden op terug. Nu blijkt dus dat één miljoen daarvan al uitgegeven is en dat het college dit waarschijnlijk al rond de zomer wist. Toen was immers de besluitvorming rond de Rijnlandroute.” Olsthoorn vraagt zich nu ook af of het niet doorgaan van de inpassingswensen het college niet goed uitkomt, omdat men anders geld tekort kwam voor de andere leefbaarheidsprojecten.

Rond de zomer ontdekten de ambtenaren van Damen dat er een flinke fout was gemaakt. Aan het begin van deze collegeperiode zette de gemeente acht miljoen euro apart voor leefbaarheidsprojecten in wijken. Drie miljoen daarvan was voor de extra wensen rond de Rijnlandroute. Omdat er met de provincie nog werd onderhandeld over de Leidse bijdrage, werd dat bedrag geheim gehouden en als het ware verstopt in de leefbaarheidspot.

Wethouder Damen: “Er stond natuurlijk geen hekje om die drie miljoen binnen het totale bedrag. Daardoor kon het gebeuren dat er in de afgelopen jaren allerlei voorstellen zijn gedaan waarbij geld uit die pot als dekking is gebruikt. Rond de zomer ging ik met collega-wethouder Robert Strijk van bereikbaarheid om tafel omdat het besluit over de inpassingsmaatregelen aanstaande was. Toen kwamen we er achter dat er al meer was uitgegeven of gereserveerd dan er aan geld was.” Om de problemen niet nog groter te maken, zijn toen enkele projecten ‘on hold’ gezet.

Chris de Waard sprak wethouder Damen over het geld uit het geheime potje dat per ongeluk is uitgegeven.

Toen kort daarop werd besloten om geen extra inpassingswensen in te lossen was het financiële probleem voor Damen opgelost. Ze kreeg immers de beschikking over drie miljoen extra. Hoewel dat bedrag dus al deels was uitgegeven, hoefde ze niet naar de gemeenteraad voor extra geld. Wel voor uitleg. Volgens Damen zijn er geen plannen of projecten die niet door kunnen gaan door de fout. Dat was anders geweest als de drie miljoen wel nodig waren geweest voor bijvoorbeeld geluidsschermen langs de Stevenshof. Damen: “Dan had ik naar de raad gemoeten met de mededeling dat bepaalde plannen niet meer lukken omdat de pot leeg is, maar dat is nu niet aan de orde.”

 

Leiden Politiek RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×