Een rapport van de Universiteit Leiden, een mediaconferentie en gesprekken met talloze stakeholders leidden eind deze maand tot het instellen van een Leids mediafonds voor journalistieke producties. (Foto: Emile van Aelst).

Meerderheid Leidse raad wil lokaal mediafonds

Het CDA en de VVD in Leiden zien er niks in, maar de overige partijen in de Leidse raad stemmen eind van de maand in met het instellen van een Leidse mediafonds, waar journalisten een aanvraag kunnen doen om tijdrovende journalistieke producties mogelijk te maken die nu niet van de grond komen omdat er geen budget voor is.

Chris de Waard sprak met wethouder Strijk die verheugd is over de brede steun voor het in te stellen fonds voor journalistieke producties.

De gemeente trekt een kwart miljoen euro uit voor het instellen van een onafhankelijk fonds. “Het gaan om een pilot,” benadrukt wethouder Strijk van cultuur. “We houden er rekening mee dat het bedrag na een jaar op is en daarom adviseren we het nieuwe college dat na de verkiezingen van 21 maart 2018 aantreedt om ook in de komende jaren geld te reserveren. Maar daar gaat de nieuwe raad dan natuurlijk zelf over.”

Chris de Waard in gesprek met hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden. Hij is een van de onderzoekers die op verzoek van de gemeente een rapport opstelde over de mogelijkheden om verschraling van de lokale journalistiek tegen te gaan. daarbij werd overigens geadviseerd om het fonds voor vier jaar in te stellen en er in totaal een miljoen euro voor uit te trekken.

De voorstanders in de raad hadden nog wel enkele kritische kanttekeningen. Zo kondigde GroenLinks-raadslid Ashley North een amendement op het raadsvoorstel van Strijk aan waarin als extra voorwaarde voor het verkrijgen van een bijdrage uit het mediafonds wordt opgenomen dat journalistieke producten die mede tot stand komen door publiek geld ook voor een ieder gratis te raadplegen moeten zijn. Gaat het bijvoorbeeld om een artikel in een krant waarvoor een abonnement nodig is, dan zou het online niet achter een betaalmuur mogen staan. Zijn voorstel kan rekenen op brede steun en ook wethouder Strijk vindt het eigenlijk wel een goed idee.

Chris de Waard in gesprek met voorzitter Rene de Monchy van de Nederlandse Vereniging van Journalisten die de ontwikkelingen rond het Leidse mediafonds donderdagavond met meer dan gewone belangstelling volgde. De NVJ helpt de gemeente met adviezen en bij het opstellen van de statuten van het in te stellen fonds.

Een andere wens die door meerdere fracties werd geformuleerd is dat ook andere partijen dan de gemeente Leiden een duit in het zakje zouden moeten doen. Duoraadslid Marc Newsome van de PvdA verwoordde het als volgt: “Het moet financieel breder gedragen worden dan alleen vanuitĀ  dit stadhuis.” Hij kreeg niet alleen bijval vanuit de raad, maar ook wethouder Strijk is daar erg voor. “Fonds 1818 heeft in eerste instantie al positief gereageerd en ook in het regeerakkoord heeft het nieuwe kabinet er iets over gezegd. Ik ga ook de reis naar het ministerie binnenkort beslist maken.”

Fractievoorzitter Mart Keuning van de ChristenUnie Leiden was een van de initiatiefnemers van het fonds. Melle Tuik sprak hem daarover in ons radioprogramma Nieuws071.

CDA en VVD ziet niks in het fonds. Maar als het er dan toch komt, wil fractievoorzitter Joost Bleijie van het CDA Leiden eigenlijk dat een productie tot stand moet komen in samenwerking met ten minste twee bestaande Leidse media. “Zo stimuleer je crossmediale producties.”

De VVD wil helemaal geen fonds. “Wij als politiek gaan niet over de kwaliteit van de journalistiek. En ook niet over de kwantiteit. Daar gaan de mensen in de stad over. Die bepalen zelf wel waar ze naar willen kijken of luisteren en wat ze willen lezen. Natuurlijk zijn de media hiervoor. Het is gratis geld, wie is daar nu tegen?”

Die laatste opmerking leverde haar een sneer op van SP-er Antoine Theeuwen: “VVD-ers in elk geval niet als het om bonussen of belastingontduiking gaat!” Zijn partij was niet meteen voor een fonds, maar ziet er inmiddels wel degelijk iets in. “Het is belangrijk dat mensen snappen wat wij hier doen. We hebben de media nodig om ons werk te verbeteren.”

Initiatiefnemers voor het fonds waren anderhalf jaar geleden de fracties van D66 en de ChristenUnie. Die brachten het proces op gang met hun vraag om een onderzoek naar de stand van de journalistiek in Leiden en staan ook nu volledig achter de uitkomst. Fractievoorzitter Mart Keuning van de ChristenUnie heeft de spoeling dunner zien worden: “En de kwaliteit is daarvan de dupe.” Keuning hoopt ook dat het fonds bijdraagt aan samenwerking tussen bestaande media.

Ook Fractievoorzitter Jeffrey van Haaster is blij dat het er nu van komt om het fonds daadwerkelijk op te gaan richten. Hij benadrukte nog eens het belang van een volstrekt onafhankelijke toetsingscommissie die de aanvragen moet gaan beoordelen.

Leiden Politiek Leids Mediafonds


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×