GroenLinks wil opheldering over onterecht opgelegde mantelzorgboetes

Hoewel de Leidse gemeenteraad zich vorig jaar heeft uitgesproken tegen het toepassen van de zogenaamde kostendelersnorm, wordt de mantelzorgboete zoals de maatregel ook wel genoemd wordt toch opgelegd. Althans, dat begint GroenLinks Leiden te vermoeden. De partij hoorde de afgelopen maanden van verschillende kanten dat de kostendelersnorm toch wordt opgelegd aan mensen die mantelzorgen of een dak- of thuisloze opvangen. Raadslid Ashley North eist opheldering van het college.

North: Als de verhalen kloppen gaat dat ronduit in tegen de wensen van de raad. Op deze manier worden Leidenaars immers ontmoedigt solidair te zijn en zich te ontfermen over een ander. En dat is nu juist wat GroenLinks en een meerderheid van de raad wilden voorkomen bij het aannemen van de motie over de kostendelersnorm.”

Chris de Waard sprak met Ashley North over de onduidelijkheden rond het al dan niet toepassen van de kostendelersnorm in Leiden.

De kostendelersnorm is een instrument uit de door het vorige kabinet ingevoerde Participatiewet. Hoofddoelen van die wet zijn het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. Meedoen als volwaardig burger. Actief en betrokken zijn bij je gemeente. Dat wordt geregeld welke mensen wanneer recht hebben op een uitkering is niet zo vreemd, maar de kostendelersnorm staat haaks op de doelstellingen van de Participatiewet.

“Gelukkig heeft de Leidse raad zich in 2016 uitgesproken tegen de excessen van de kostendelersnorm,” zegt North. “Een politieke meerderheid stemde toen in met de GroenLinks-motie die het college onder meer opriep om mensen die tijdelijk een dak- of thuisloze opvangen niet te korten op hun uitkering gedurende in ieder geval de eerste zes maanden van die opvang. Ook voor mantelzorgers die een hulpbehoevend persoon in huis nemen of zelf tijdelijk bij diegene in huis wonen moet maatwerk geboden worden.”

In de motie werd het college ook opgeroepen om elk kwartaal te rapporteren over de inzet van de kostendelersnorm en de (tijdelijke) uitzondering hiervan voor mantelzorgers en mensen die dak- en thuislozen opvangen. “Helaas moeten we concluderen dat het college aan in ieder geval deze laatste oproep geen gehoor geeft,” stelt het GroenLinks-raadslid: “Zo wordt in de kwartaalrapportages van 2017 geen enkele keer gesproken over de kostendelersnorm. Hierdoor kan de raad niet controleren hoe de uitvoering van de andere verzoeken uit de motie verloopt en wordt het onmogelijk gemaakt om erop toe te zien dat mantelzorgers en mensen die dak- en thuislozen opvangen inderdaad tijdelijk worden ontzien van de kostendelersnorm.”

De ‘boete op solidariteit’ kan behoorlijk oplopen. De korting waarmee mensen met een uitkering worden geconfronteerd als zij iemand in nood opvangen is gemiddeld 350 euro per maand. Het gaat daarbij om daklozen of bijvoorbeeld een hulpbehoevende oudere. “Logischerwijs verlaagt hierdoor juist de bereidheid van familie en vrienden om hulp te bieden en een bijdrage te leveren aan de stad,” stelt North die nu van het college om te beginnen wil weten hoe vaak de kostendelersnorm sinds het aannemen van de motie in 2016 is opgelegd.

Andersom wil GroenLinks ook weten hoe vaak het college sinds 2016 wel een uitzondering heeft gemaakt en de kostendelersnorm dus niet heeft opgelegd als mensen met een uitkering mantelzorg verlenen of een dak- of thuisloze opvangen.

Tenslotte wil North nu alsnog gedetailleerde rapportages over de inzet van de kostendelersnorm in de kwartaalrapportages over de Participatiewet.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×