De Herenstraat in Leiden wordt als het aan het actiecomité ligt weer een geheel met het deel waar de winkels zijn. Ook moet de snelheid tussen spoor en Koninginnelaan dan omlaag naar 30 kilometer per uur. (Foto: Chris de Waard).

Bewoners Leidse Herenstraat willen 30 kilometerzone tussen Koninginnelaan en spoor

Op het deel van de Herenstraat tussen de Koninginnelaan en het spoor mag 50 km per uur worden gereden. “Dat is veel te hard voor deze straat,” vinden bewoners en omwonenden. “Met bewoning aan beide kanten, waar zoveel kinderen, ouderen en huisdieren wonen. Bovendien is de weg onoverzichtelijk door geparkeerde auto’s en een oplopende weg naar het spoor”.

De bewoners hebben zich verenigd in de Actiegroep Herenstraat 30 km en roepen de gemeente Leiden op om van de Herenstraat een 30 km-zone te maken en zijn om dat te bereiken een petitie gestart. Daar stellen ze dat 50 km per uur veel te hard is voor een weg die een doorgaande route en oversteekplek voor voetgangers en fietsers is van en naar Station Lammenschans en scholen in de buurt. Het is volgens de actiegroep wachten op het eerste dodelijke ongeluk.

Als alternatieve routes voor het doorgaande autoverkeer zijn er volgens de actievoerders voldoende mogelijkheden. De Zoeterwoudseweg is volgens hen niet alleen een veel bredere weg, maar heeft deels ook een apart fietspad en er zitten al veel bedrijven. Ook de Tomatenstraat wordt aangedragen, net als de Vrijheidslaan, de Rooseveltstraat en de Lammenschansweg / N206.

De bewoners willen dat de snelheidsbeperking ook gaat gelden voor bussen. Als die 30 km per uur rijden zorgt dat voor veel minder overlast en vermindert ook de trilling in de huizen. Als de bus via de  Zoeterwoudseweg, Tomatenstraat en Vrijheidslaan gaat rijden is het comité helemaal gelukkig.

In de petitie roept het actiecomité de gemeente op om de Herenstraat tussen het spoor en de Koninginnelaan in te richten als een echte 30 km-zone. De aanleg van een fietsrotonde, waar concrete plannen voor zijn, vinden de bewoners een mooi moment om over te gaan tot herinrichting omdat de verkeerssituatie dan toch al wijzigt. Verder denken ze aan snelheidsremmende maatregelen zoals bijvoorbeeld wegversmallingen door het plaatsen van bloembakken en het weer op elkaar laten aansluiten van de twee delen van de Herenstraat door er weer één doorlopende straat van te maken met bijvoorbeeld dezelfde bestrating.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Fietsrotonde Herenstraat Herenstraat 30 km-zone


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×