Fractievoorzitter Monique Lamers van GroenLinks Voorschoten wil dat het college naast handhaving ook meer inzet op het op een positieve manier stimuleren van mensen zonder baan om aan de slag te gaan. (Foto: Chris de Waard).

GroenLinks Voorschoten wil meer positievere insteek bij arbeidsmarktoffensief

GroenLinks in Voorschoten wil dat de gemeente aan de bel trekt bij het kabinet vanwege de korting van 30% op het loon van mensen met een arbeidsbeperking die de nieuwe regering van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie doorvoert. Fractievoorzitter Lamers van GroenLinks vindt het jammer dat het college de landelijke discussie af wil wachten. “Als we nu een afkeurend signaal afgeven aan de regering dan kan dat worden meegenomen in de openbare discussie.”

Lamers vindt dat werken moet lonen. “Met de korting komen deze mensen uit op bijstandsniveau. Zo worden mensen niet gemotiveerd om te gaan werken en dat werkt dan dus averechts voor het arbeidsmarktoffensief. We zijn het dan ook hartgrondig oneens met die korting.”

In de commissie Mens en Samenleving van afgelopen donderdag werd dat Arbeidsmarktoffensief besproken. De bedoeling hiervan is dat meer mensen aan een baan worden geholpen, zodat Voorschoten minder geld hoeft te betalen aan kosten voor de bijstand.

GroenLinks is positief over de heldere evaluatie die het college van VVD, ONS en CDA heeft gemaakt en ook over de bereidheid te kijken naar de effectiviteit van iedere genomen maatregel. “Daardoor kunnen we ons richten op het bespreken van de gemaakte keuzes,” zegt Lamers die het wel jammer vindt dat een eerder voorstel van haar fractie, het inzetten op verduurzaming van woningen, niet van de grond is gekomen. “Daarmee schep je banen en draag je bij aan het milieu. Dan sla je dus twee vliegen in één klap.”

Over de manier waarop het college mensen aanzet om aan de slag te gaan is GroenLinks Voorschoten kritisch. “We willen mensen helpen met het vinden van werk, maar de nadruk ligt nu wel erg op handhaving. Let wel, we zijn niet tegen handhaving, maar je moet wel blijven kijken naar hoe streng je moet zijn op het nakomen van afspraken.”

Lamers: “Steeds meer blijkt dat mensen niet altijd in staat zijn de regels en afspraken na te komen en dat hun stress toeneemt door deze strengere handhaving. Door deze stress verliezen ze nog meer het overzicht, en daarmee hun vermogen te handelen: hun doenvermogen. We willen daarom juist vaker uitgaan van het positieve, voor meer stimuleren en minder sanctioneren. In andere gemeenten wordt geëxperimenteerd met basisinkomen of versoepelen van regels. Ook in Voorschoten zouden we moeten kijken of een positievere aanpak op de langere termijn niet effectiever.”

Lamers vindt ook dat het college dwingender moet optreden tegen werkgevers. “Er is een landelijke afspraak die bedrijven met meer dan 25 werknemers verplichten om een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het college gaat wel in gesprek met deze bedrijven, maar verplicht ze niet deze afspraak na te komen. GroenLinks wil dat het college juist wel handhaaft op deze afspraak: dan zijn het niet alleen de goedwillende bedrijven die hiervoor hun best gaan doen.”

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×