Ad de Graaf is gekozen tot lijsttrekker van de PvdA Voorschoten. (Foto: PR).

Kandidatenlijst PvdA Voorschoten vastgesteld

De Algemene Ledenvergadering van de PvdA Voorschoten heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vastgesteld. Ad de Graaf werd unaniem gekozen tot lijsttrekker.

Nummer twee op die lijst is het huidige raadscommissielid van Mens & Samenleving Marjolijn Eshuis. Ze is met name deskundig op de sociale agenda. Op nummer drie staat Hubert Mooiman die door de partij wordt omschreven als een jonge, talentvolle kandidaat. Mooiman is opgegroeid in Voorschoten en studeert in Leiden. Op plaats vier staat Hester Leerdam. Ze was eerder al actief in de fractie en is sinds oktober vorig jaar secretaris van het PvdA-bestuur Voorschoten. De nummer vijf op de lijst is huidig raadslid en fractievoorzitter Henk Overbosch.

Kandidatenlijst PvdA voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2018:

1.       Ad de Graaf
2.       Marjolijn Eshuis
3.       Hubert Mooiman
4.       Hester Leerdam
5.       Henk Overbosch
6.       Hans Kapaan
7.       Fred Veldman
8.       Marcus Driessen
9.       Jan Spendel
10.   Diana van der Krogt
11.   Henry Nieuwenhuijzen
12.   Kirsten van Leeuwen
13.   Ben Barten
14.   Mart van Oers
15.   Jan Roelfsema
16.   Jan van Leeuwen
17.   Bruno van Dunné
18.   Jan-Paul Middelburg

Lijsttrekker Ad de Graaf van de PvdA Voorschoten
In 1951 ben ik in Den Haag geboren. Opgegroeid in het Laakkwartier studeerde ik sociologie in Leiden. Daarna ging ik in Amsterdam werken in het vormingswerk voor werkende jongeren. Weer later vertrok ik naar de HBO-raad die nu Vereniging Hogescholen heet. Begonnen als beleidsadviseur, geëindigd als directeur. In 1981 verhuisde ik naar Voorschoten. Sommige Voorschotenaren weten misschien nog dat ik medeoprichter was van onze jeu-de-boulesvereniging en dat ik voorzitter van het bestuur van de Nutsschool ben geweest.

Iemands verleden zegt iets over wat iemand beweegt. Ik heb jarenlang met veel voldoening en plezier gewerkt bij de landelijke vereniging van hogescholen. Het hbo fungeert als ‘emancipatiemotor’ voor veel studenten die als eerste van hun familie naar het hoger onderwijs gaan. Dat is nog steeds zo. Toegankelijkheid en kwaliteit zijn sleutelwoorden. Goede relaties met ondernemersorganisaties, ministeries en politiek zijn onmisbaar om iets te bereiken.

Ik ben het oneens met diegenen die zeggen dat gelijke kansen en emancipatie geen onderwerpen van deze tijd meer zijn. Kom uit je Voorschotense bubbel, kijk om je heen. Zo´n brede blik is ook nodig om bijvoorbeeld te begrijpen dat werkgelegenheid en ondernemerschap veel meer met elkaar te maken hebben dan sommigen denken. Zonder actief ondernemerschap staat de werkgelegenheid onder druk, zonder betrokken werknemers komt een onderneming niet tot bloei.

Zorgen maak ik me over het cynisme dat veel mensen over de politiek hebben. Er wordt veel over elkaar gesproken en niet met elkaar. Bij politici zie je soms dat beelden en niet de werkelijkheid hun politieke keuzes bepalen. En dat leidt, ook in Voorschoten, tot cynisme: ‘ze weten niet waar ze het over hebben’. Dat cynisme wordt nog eens versterkt als sommige Voorschotense partijen op dag 1 besluiten te stoppen met de subsidie van het zwembad, en op dag 2 schrijven dat ze zich hard maken voor het behoud van het zwembad.

Wat wil ik gaan doen?

In de nieuwe gemeenteraad wil ik allereerst het gesprek starten over een nieuwe meerjarenbegroting voor 2019 en de jaren daarna. Dat is noodzakelijk omdat B en W met de huidige coalitie van VVD, CDA en ONS Voorschoten samen met D66 hebben besloten te bezuinigen op allerlei voorzieningen. Tegelijkertijd moeten Voorschotenaren meer gaan betalen voor paspoorten, vergunningen en rijbewijzen en worden de OZB tarieven op het eigen huis fors verhoogd. Het extra geld gaat dan naar het aflossen van de schulden ontstaan door jarenlang financieel wanbeleid. Je mag meer betalen, maar krijgt er minder voor terug!

Dat moet echt anders! Het kan ook anders, dat heeft de PvdA in een alternatieve begroting laten zien. Onze begroting is solide en zorgt ook voor een afname van de schulden. Je kunt hier meer over lezen in onze alternatieve begroting ‘Voorschoten verdient beter’ en in ons verkiezingsprogramma dat over enkele weken zal worden gepresenteerd.

 

 

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×