De eerste vijf gemeenten zijn onderscheiden met de eretitel 'Bijvriendelijke gemeente'. In het midden de Leiderdorpse burgemeester Laila Driessen die als bijenambassadeur inmiddels de 'bijnaam' Maja Driessen heeft. (Foto: PR).

Leidse regio gonst van de bijvriendelijke gemeenten

Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Zoetermeer en Zoeterwoude hebben tijdens de aftrap van de landelijke campagne ‘Nederland Zoemt’ als eerste vijf gemeenten de eretitel bijvriendelijke gemeente ontvangen.

De genoemde gemeenten werken in de Groene Cirkel Bijenlandschap samen met de provincie en andere overheden, wetenschappers, bedrijven, terreinbeheerders, agrariërs en burgers aan Bijenlandschap, een bloemrijk netwerk voor bijen.

Het gaat niet goed met de bij. Van de 358 soorten wilde bijen die in Nederland voorkomen is ruim de helft bedreigd. Ook voor mensen heeft dat grote gevolgen, want 80% van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving. Wilde bijen hebben vooral een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Bijvriendelijk beheer creëert structureel betere levenskansen voor wilde bijen.

Gemeenten spelen daarbij een grote rol, zowel in beheer en inrichting van openbaar groen, als bij het enthousiasmeren van bewoners en ondernemers om tuinen en (bedrijfs-)terreinen bijvriendelijk in te richten en te onderhouden. Nederland Zoemt ondersteunt de komende jaren de gemeenten met extra kennis, educatie en acties rond de wilde bij.

Groene Cirkel Bijenlandschap
Groene Cirkel Bijenlandschap werkt met heel veel partijen, waaronder de vijf gemeenten, aan een bloemrijk netwerk dat (wilde) bijen voldoende voedsel en nestgelegenheid biedt en het landschap aantrekkelijker en kleurrijker maakt.

Nederland Zoemt
Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur en Milieu. De Nationale Postcodeloterij draagt financieel bij aan Nederland Zoemt. De campagne wordt ondersteund door Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Vereniging Stadswerk Nederland.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×