Deze sneeuwschuiver was wel aan het werk in Voorschoten, maar het totale beeld was toch dat er onvoldoende werd geveegd. (Foto: Voorschotense Krant).

Ook GroenLinks Voorschoten vraagt om beter sneeuwruimprotocol

Nadat eerder deze week de VVD Voorschoten aan de bel trok bij het college in verband met de tekortschietende gladheidsbestrijding in het dorp, heeft nu ook GroenLinks gevraagd om met name de fietspaden beter sneeuw- en ijsvrij te houden.

“Enkele jaren geleden is in de gemeenteraad discussie geweest over het schoonhouden van de fietspaden. Meerdere fracties pleitten toen voor het beter schoonhouden van de fietspaden na sneeuwval en ijzel. Het college heeft toen toegezegd het sneeuwruimprotocol aan te passen en de fietspaden met dezelfde prioriteit als de aanliggende wegen sneeuw- en ijsvrij te houden,” zegt fractievoorzitter Monique Lamers.

De partij spreekt in de schriftelijke vragen aan het college ook verbazing uit: “Hoe is het mogelijk dat er nog steeds gevaarlijke fietspaden na sneeuwval zijn.¬†De fietspaden waren maandag- en dinsdagochtend gewoon te gevaarlijk om op te fietsen,” stelt Lamers. “Fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers: zij kunnen lelijk gewond raken na een val. Veel fietsers hadden nu slechts de keuze tussen fietsen op de autoweg of moeizaam lopen op het fietspad. Lamers noemt dat treurig: “GroenLinks ziet fietsers als volwaardige verkeersdeelnemers en vindt dat zij ook als zodanig benaderd dienen te worden.”

GroenLinks Voorschoten wil weten waarom het mis ging met het sneeuwruimen. Zo vraagt de partij of er wellicht niet voldoende budget is of dat de gemeente andere prioriteiten stelt. Wat de reden ook is,¬†GroenLinks wil dat het college ervoor zorgt dat dergelijke gevaarlijke situaties op de fietspaden in de toekomst worden voorkomen.”

“Dat moet kunnen,” denkt Lamers. “Hoe verklaart het college anders dat omringende gemeenten als Leiden en Katwijk er in het algemeen veel beter in lijken te slagen hun fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden?”

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×