Nieuwe tennisbanen voor Unicum binnen handbereik

Een meerderheid van de Leidse gemeenteraad staat positief tegenover de gemeentegarantie van 153.000 euro voor Stichting Sportpark Haarlemmerweg Leiden (SSHL). Daarmee kan de stichting investeren in de aanleg van negen tennisbanen en twee padelbanen voor TC Unicum. Stichting Waarborgfonds Sport heeft besloten om een borgstelling te verlenen voor de andere helft van de benodigde 306.000 euro.


Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Laudy over de gemeentegarantie.

Met deze investering zou TC Unicum de banen ook in eigen beheer nemen. Daarmee vindt de vereniging aansluiting bij tennisverenigingen Zuid-West en Stevenshof, die al volledig zelfstandig het beheer, onderhoud en de exploitatie van hun tennisparken voeren. Sinds 2012 worden Leidse sportverenigingen gestimuleerd om (delen van) accommodaties in eigen beheer te nemen.

De verantwoordelijke wethouder Paul Laudy is blij met de plannen van TC Unicum: “Dit zou betekenen dat Unicum verzelfstandigd. Ze nemen de banen in eigen beheer en huren dus niet langer van de gemeente. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de investering in de nieuwe banen, het onderhoud en het beheer. Dit is weer een stap naar een gezonde vitale tennisvereniging in onze stad.”   

Concurrentie

Het onderwerp werd vorige week besproken in de raadscommissie Werk & Middelen. Daarin stonden de vragen centraal of de investering een publiek belang dient en of de financiële risico’s zijn afgedekt. De Partij van de Arbeid had haar bedenkingen bij het publieke belang en vroeg zich af of de gemeentegarantie wel eerlijk was ten opzichte van andere verenigingen.

Laudy: “Onze verwachting is dat de andere verenigingen geen last gaan ondervinden van deze investering. Het idee is dat de banen van Unicum straks langer bespeelbaar zijn en dat leden van andere verenigingen daardoor zouden overstappen. Wij hebben weinig aanleiding om te veronderstellen dat dit zo is. We zien het ook niet op andere plekken waar deze situatie zich heeft voorgedaan. En stel dat het wél zo zou zijn, we willen ook graag naar sterke en vitale verenigingen toe de genoeg leden hebben. Dus zo’n beweging zou beleidsmatig misschien nog niet eens zo erg zijn.”

Onvolledige begroting

GroenLinks was van mening dat het voorstel nog niet behandeld kon worden, omdat de begroting nog niet compleet was. De post ‘onvoorziene kosten’ was daar namelijk nog niet in opgenomen.

“Op de hele begroting is dit maar een klein punt”, brengt Laudy daar tegenin. “Er wordt naar tal van punten gekeken en uiteindelijk is de conclusie dat het goed in elkaar zit. Je moet je afvragen wat voor postje onvoorzien je op dit bedrag moet gaan opnemen. Dat zou maar een klein bedrag zijn. Daarnaast is de aanleg van negen nieuw banen niet de meest ingewikkelde klus, waar je ook geen grote tegenvallers verwacht. De specialisten die ernaar hebben gekeken, hebben beoordeeld dat het gewoon goed in elkaar zit.”

Scheve gezichten

Normaal gesproken zou sportwethouder Paul Dirkse over dit onderwerp gaan, maar omdat hij jarenlang voorzitter is geweest van TC Unicum is wethouder Laudy nu verantwoordelijk voor het dossier. Hij verwacht dan ook geen scheve gezichten bij andere verenigingen. “Ik hoop tenminste van niet. Want dat is precies de reden waarom we dit heel zorgvuldig hebben aangepakt. Vanuit het college geldt dat mijn collega wethouder Dirkse zich in geen enkel opzicht met dit onderwerp heeft bemoeid. Als wethouder vastgoed werd er binnen het college naar mij gekeken. Ik heb dit voorstel gemaakt en verdedigd in de raad. Daarnaast bieden we de andere tennisverenigingen dezelfde mogelijkheden. Ook zij mogen verzelfstandigen, graag zelfs wat ons betreft. En zelfs als ze dat niet willen, krijgen ze in de toekomst hetzelfde type lang bespeelbare banen.”

In de gemeenteraad op 25 januari wordt een definitief besluit over het voorstel genomen.

Leiden Nieuws Politiek Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×