De Teylingse wethouder Kees van Velzen tijdens de bijeenkomst vorige week in de Merenwijk. (Foto's: De Teyding).

Onrust in Merenwijk over Teylingse plannen met Kagerzoom

De gemeente Teylingen krijgt nog niet de handen van omwonenden en andere belanghebbenden op elkaar met de ontwikkelde plannen om natuurgebied Kagerzoom een meer recreatieve functie te geven. De plannen voor het waterrijke gebied tussen Leiden en Warmond werden afgelopen week door de gemeente Teylingen toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst in kerkelijk centrum De Regenboog in de Merenwijk.

De Leidse buurgemeente heeft het gebied van de provincie Zuid-Holland overgedragen gekregen met de opdracht het aantrekkelijker te maken voor recreanten. Zowel de provincie als de regio Holland Rijnland hebben een flinke financiële bijdrage voor de herinrichting op de plank liggen.

Tijdens de informatieavond kreeg de gemeente Teylingen veel kritiek over het gebrek aan communicatie. Allerlei belangengroepen die eerder te horen kregen dat ze bij de planvorming zouden worden betrokken, hadden niet meer gehoord en hadden dus ook geen input kunnen leveren. De Teylingse wethouder Kees van Velzen liet weten zich bewust te zijn van de kritiek over het gebrek aan communicatie.

Van Velzen: “Maar dit is dan de avond waarop wij u laten zien wat de verbeelding is van alles wat de betrokkenen de afgelopen tijd hebben bedacht. In die verbeelding worden mens en en dier niet langer van elkaar gescheiden, zo staat in het verslag dat de Teylingse nieuwssite De Teyding van de bijeenkomst maakte.

Door het weghalen van hekken krijgen de koeien toegang tot de wandel- en fietspaden in het gebied. Er komen ook meer onverharde paden om het natuurgevoel voor de wandelaars te versterken. Op het schiereiland Tengnagel moet de bebossing langzaam plaatsmaken voor rietlanden. Een uitkijktoren moet daar een baken gaan vormen voor de watersporters. Ook wordt de dijk flink verlaagd en worden de populieren langs het Joppepad gerooid.

Behoefte aan herinrichting?
Zowel plenair als in groepssessies kwamen er op- en aanmerkingen op onderdelen van het plan. De voorgenomen verlaging van de dijk in De Kagerzoom kan niet op enthousiasme rekenen van de mensen die langs die dijk wonen. De loslopende koeien in combinatie met hardlopers en fietsers zagen veel mensen ook niet zitten. En hoe moet het dan met wandelaars met loslopende honden die van het gebied gebruik maken? Maar de belangrijkste vraag bleef eigenlijk; waarop stoelt de behoefte voor een herinrichting van De Kagerzoom? Nicky Struijker Boudier, die de avond voorzat, verwoorde dat als: “Er was blijkbaar een pot geld en nu is er iets tot stand gekomen”.

Inmiddels hebben de fracties van de PvdA Leiden en de SP Leiden vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De partijen willen dat de Merenwijk veel beter wordt betrokken bij de plannen in hun achtertuin. Bovendien is volgens SP-raadslid Antoine Theeuwen en raadslid Abdelhaq Jermoumi van de PvdA Leiden niet eens helemaal duidelijk waar de gemeentegrens van Leiden met Teylingen precies ligt. “Veel bewoners zijn van mening dat zowel de dijk als de populieren langs het Joppepad tot het grondgebied behoren van de gemeente Leiden.”

De partijen willen van het Leidse stadsbestuur weten hoe de gemeente Leiden is betrokken bij de ontwikkelingen van de Kagerzoom en ook of de Leidse gemeenteraad de mogelijkheid heeft om het plan bij te sturen. In 2016 heeft de gemeente Teylingen bijvoorbeeld een enquête gehouden over de toekomst van het gebied. “Het grootste gedeelte van de ongeveer 1000 mensen die op de enquête reageerden, zijn bewoners van de Merenwijk. De respondenten geven in overgrote meerderheid (96%) aan dat zij kiezen voor het koesteren van de huidige situatie van de Kagerzoom: de rust, de ruimte en de natuur in dit gebied.”

Omdat volgens PvdA en SP in Leiden de meeste gebruikers van De Kagerzoom uit Leiden komen, zou het Leidse college zich in moeten zetten om de plannen in lijn te brengen met de wensen van de Leidse bewoners.

Ook willen de twee partijen weten of de suggestie die de gemeente Teylingen tijdens de bijeenkomst deed, strookt met de werkelijkheid dat het gebied weleens ten prooi zou kunnen vallen aan asfalt als er niet ingestemd wordt met de plannen om De Kagerzoom een recreatieve impuls te geven.

Advertentie

Leiden Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×