(Foto: Daan van Veen).

College Voorschoten wil aanpassing bestemmingsplan Deltaplein voor uitbreiding restaurant

In de commissievergadering van donderdag 8 februari is gesproken over een wijziging die het college wil aanbrengen in het bestemmingsplan voor het Deltaplein in Voorschoten. Het restaurant Hudson Bar & Kitchen heeft sinds de opening slechts een deel van het gebouw in gebruik. De rest staat leeg. Voor uitbreiding is een wijziging nodig van het bestemmingsplan.

Dat een deel van het restaurant niet gebruikt kan worden ligt volgens de gemeente deels aan een fout in de communicatie. Die wil het college graag herstellen door de vergunning alsnog te verlenen en hiervoor het bestemmingsplan te wijzigen. In de commissievergadering van donderdag werd de raadsleden gevraagd om daarmee in te stemmen.

De gevolgen van het uitbreiden van de horecagelegenheid zijn door het college grondig onderzocht en blijken volgens wethouder Mol vooralsnog beperkt te zijn. Toch waren er bij de raad de nodige vragen over de juridische gevolgen van de wijziging van het bestemmingsplan en waren verschillende fracties sceptisch over het zomaar wijzigen van een bestemmingsplan dat al is vastgesteld.

Wethouder Mol gaf toe dat er slordige fouten in het college zijn gemaakt maar dat hierover eerder al uitgebreid met de raad is gesproken. Hij benadrukte dat het college graag verder wil en daarom nu aan de raad vraagt om toe te staan het bestemmingsplan te wijzigen.

Daan van Veen vroeg Wethouder Mol naar wat nu precies de situatie is van de bestemmingsplannen en hoe hij de reactie van de commissie vond. 

De PvdA wilde weten wat er gebeurt als de raad niet instemt met de wijzigingen. Wethouder Mol stelde dat de uitbreidingsplannen dan niet door zullen gaan. Een aantal partijen was sceptisch over de gevolgen voor het vertrouwen dat belanghebbende burgers in de toekomst zullen hebben in bestemmingsplannen. Onder andere Aisia Okma van D66 is bang voor de precedentwerking.

Daan van Veen vroeg raadslid Aisia Okma (D66) naar haar reactie op het voornemen van het college om het bestemmingsplan aan te passen.

Als de raad instemt, zullen de gewijzigde plannen gedurende zes weken ter inzage gelegd worden en hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar in te dienen of opmerkingen te maken. Na deze periode zal de raad opnieuw een definitief besluit nemen over de wijziging van de plannen.

Politiek Regio Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×