(Foto: Daan van Veen).

Plannen voor St. Nicolaespark gepresenteerd

Donderdagavond werden tijdens de gecombineerde commissievergadering de plannen voor het burgerinitiatief St. Nicolaespark voorgelegd aan de raad. Een van die initiatiefnemers, dhr. van Engelenburg, presenteerde vooral een brede visie over de bestemming van het braakliggende terrein aan het St. Nicolaespad.

Het terrein van 1,5 hectare, dat nu nauwelijks gebruikt wordt, zou een recreatieve bestemming moeten krijgen. Door onder andere de aanleg van wandelpaden, bankjes en een hondenplaats zou dit park ‘geupgrade’ moeten worden tot een aantrekkelijk wandelpark.

Het terrein was eerst een vuilstortplaats en daarom moet ook hier en daar de beschermingsgrond verbeterd worden om te voorkomen dat deze vervuilde grond bloot komt te liggen.

Het burgerinitiatief zou in een coproductie van burgers en gemeente gemaakt moeten worden maar Van Engelenburg benadrukte dat de samenwerking met de gemeente tot nu toe erg traag verloopt, waardoor er geen schot in de zaak zit.

Met de presentatie hoopt het burgerinitiatief dat er na de verkiezingen actief gewerkt kan worden aan de plannen voor het park. De organisatie zou hiervoor graag meer helderheid willen over wat de gemeente verwacht. Ook hebben de initiatiefnemers de handen ineen geslagen met de organisatie Kern met Pit, die initiatieven voor de ontwikkeling van groen in een woongebied stimuleert.

De raad vroeg zich onder andere af waarom de samenwerking met de gemeente zo traag werkt en in hoeverre het park geschikt is voor recreatief gebruik. GroenLinks commissielid Van der Assem stelde voor om met de gemeente om de tafel te gaan zitten en zonder vooropgesteld plan tot een bestemming te komen.

De inspreker benadrukte echter dat zij willen voorkomen dat het burgerinitiatief alleen gaat uitvoeren wat de gemeente wil. Zoals afgesproken nam de raad geen standpunt in en commissievoorzitter Bremmer verzekerde het burgerinitiatief dat er na de verkiezingen een vervolg zal komen in deze discussie.

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×