Vijf miljoen in duurzaamheidsfonds Leidse bedrijven

Leidse bedrijven en maatschappelijke organisaties die duurzaamheidsinvesteringen willen doen, kunnen hiervoor in de toekomst een lening aanvragen bij de gemeente Leiden. Om het mogelijk te maken om duurzame ambities van bedrijven te realiseren, stelt het college van burgemeester en wethouders voor om een Duurzaamheidsfonds Leiden op te richten. Hiervoor is een bedrag van vijf miljoen euro beschikbaar.

Het Duurzaamheidsfonds is bedoeld voor duurzame investeringen van Leidse ondernemers. De bedrijven moeten in Leiden gehuisvest zijn. Voorbeelden van maatregelen waar de lening straks voor kan worden aangevraagd zijn het plaatsen van zonnepanelen, LED-verlichting en isolatie van het bedrijfspand, mits de maatregelen voldoen aan de vereiste CO2-reductie. De hoogte van de lening varieert van 20.000 – 500.000 euro.

Wethouder Paul Dirkse (Duurzaamheid): “Dit Duurzaamheidsfonds Leiden past bij de stevige ambitie van deze stad om per jaar 1,5 procent energie te besparen. Aan particulieren en scholen biedt Leiden al de mogelijkheid om voor hun duurzaamheidsinvesteringen een lening aan te vragen. Nu is dat ook voor bedrijven en organisaties mogelijk.”

Met de investeringen die dankzij het Duurzaamheidsfonds Leiden straks mogelijk zijn, kan jaarlijks 3,5 miljoen kilogram CO2 worden bespaard. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 950 gemiddelde Leidse woningen.
Het voorstel voor de oprichting van een Duurzaamheidsfonds Leiden wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Na vaststelling door de gemeenteraad kunnen ondernemers en maatschappelijke organisaties een duurzaamheidslening aanvragen. Naar verwachting wordt het duurzaamheidsfonds in maart in de gemeenteraad besproken.

Duurzaamheid Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×