Voorschoten gaat bouwen zonder gasaansluitingen

In de toekomst zal er in de gemeente Voorschoten alleen maar aardgasvrij gebouwd gaan worden. De motie die D66 in de raadsvergadering van 1 februari indiende, is donderdag door de gemeenteraad aangenomen. In de motie wordt vastgesteld dat aardgasvrij bouwen als randvoorwaarde wordt aangehouden bij de verkoop van grondgebied waar gebouwd gaat worden. Voor lopende bouwprojecten zal in gesprek worden gegaan met initiatiefnemers om toch aardgasvrij te bouwen.

De motie werd in de raadsvergadering van 1 februari ingediend door raadslid Aisia Okma (D66 Voorschoten) naar aanleiding van de verandering in het beleid van de ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties: een gasaansluiting is niet langer iets is waar Nederlandse burgers recht op hebben. Ook de klimaatdoelen in het Akkoord van Parijs speelden een rol bij de motie van D66 Voorschoten.

De motie werd in de commissievergadering van vorige week min of meer overgeslagen in de bespreking, omdat onduidelijk was welke motie – die van D66 of GroenLinks – besproken moest worden. Vervolgens werd besloten om deze motie in de raadsvergadering van donderdag 15 februari in stemming te brengen. De motie van Aisia Okma werd uiteindelijk met een ruime meerderheid aangenomen.

 

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×