Betalingsplicht rioolbelasting Voorschoten van gebruiker naar eigenaar

Donderdag werd tijdens de raad het wetsvoorstel voor de verandering van de rioolheffing besproken. Hierin werd voorgesteld de belastingplichtige voor de rioolheffing te veranderen naar de eigenaar in plaats van naar de bewoners. Hierdoor zullen veel huiseigenaren waaronder woningcoörporaties belastingplichtig worden voor de rioolheffing. De gemeente hoeft daarnaast bewoners die in aanmerking komen voor een vergoeding op deze rioolheffing niet meer te betalen. Daarmee levert het dus geld op voor de gemeente.

 

Het voorstel dat naar voorbeeld van andere gemeenten, waaronder in de duin- en bollenstreek, was ingediend werd vorige week in de commissievergadering al besproken. Tijdens de raadsvergadering van donderdag waren er echter ook veel twijfels om deze wet door te voeren. Met name naar aanleiding van de brief die het college vorige week had ontvangen van woningcoörporatie De Sleutels. Hierin stellen zij het zeer te betreuren dat de gemeente niet in overleg is gegaan met hen alvorens deze wetswijziging in te dienen. Een aantal partijen betreurden ook dat het college nog niet met de woningcoörporaties in gesprek was geweest. Zo stelde Henk Overbosch (PvdA) aan het begin van de vergadering al voor dit punt te schrappen van de vergaderagenda en op een later tijdstip met een nieuwe raad te bespreken. De wethouder gaf toe dat hij de woningcoörporaties eerder over dit wetsvoorstel had moeten inlichten maar dat hij het niet nodig achtte om te overleggen met de coörporaties voordat hij de raad om een advies vroeg.

 

Het wetsvoorstel werd dan ook alsnog bepsroken. Veel raadsleden vroegen zich echter af wie nu precies deze rioolheffing op zijn bordje zou krijgen. De woningcoörporaties en commerciele verhuurders zouden dit namelijk kunnen doorschuiven in een verhoging van de huurprijs, al zijn zij hierin beperkt. Ook is het mogelijk dat zij hierdoor minder geld beschikbaar hebben voor verduurzaming en modernisering van woningen. Fractievoorzitter Erik Maassen (SP) benadrukte echter dat woningcoörparties de afgelopen jaren veel winst hebben gemaakt en deze kostenstijging zeker wel kunnen incasseren.

Het voorstel werd met uiteindelijk aangenomen met een meerderheid bestaande uit VVD, CDA, ONS Voorschoten en SP.

 

Economie Nieuws Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×