Leiden kan dit jaar nog over op nascheiding van afval

11

De Leidse politiek staat positief tegenover het voorstel van het college van B&W om in te zetten op nascheiding van plastic, metalen en drankkarton (PMD’s). Het levert een groter milieuvoordeel op om deze materialen achteraf uit het afval van Leidenaren te halen, dan wanneer mensen dat zelf doen. Als de gemeenteraad op 15 maart met het voorstel instemt, kan Leiden volgens wethouder Paul Laudy mogelijk nog dit kalenderjaar op nascheiding van PMD’s overgaan.

Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Laudy over het voorgestelde nieuwe afvalbeleid.

Het nieuwe afvalbeleid betekent dat Leidenaren niet meer zelf hun plastic hoeven te scheiden. Met het neerzetten van plasticcontainers in de stad wordt dan ook gestopt. Metaal en drankenkartons werden nog niet gescheiden, ook deze materialen worden dan achteraf uit het afval gehaald. Volgens wethouder Laudy kan Leiden via nascheiding veel hogere duurzaamheidsdoelstellingen realiseren. “Nu is maar een beperkt deel van de mensen bereidt zelf plastic te scheiden en metaal en drankenkartons zelf scheiden kan helemaal niet. Papier, textiel en glas moeten mensen nog wel zelf scheiden, maar daar gaan wel wel meer op inzetten.”

Ambitie

Het scheidingspercentage in Leiden is nu 33 procent. Dat moet over vier jaar 50 procent zijn. Dat betekent dat de 249 kilo restafval die Leidenaren nu per persoon per jaar produceren, wordt teruggebracht naar 175 kilo. Een aantal partijen vond die ambitie te laag, maar dat is volgens Laudy onterecht. “Wij hebben een realistische ambitie gevormd. Elders in het land zie je dat er wel hele hoge ambities worden geformuleerd, maar eigenlijk heeft niemand die nog gehaald. En ik verwacht ook niet dat ze dat gaan halen. Tegelijkertijd zijn wij als Leiden een lastige gemeente om hoge doelstellingen te halen, omdat we dichtbevolkt zijn, een oude binnenstad en veel hoogbouw hebben. Daardoor hebben mensen weinig plek voor aparte bakken.”

Extra containers

Om meer papier te scheiden, krijgt mensen in laagbouw met een tuin een extra minicontainer. Daarnaast blijven de huidige papiercontainers in gebruik. De plasticcontainers die de afgelopen tijd zijn geplaatst worden mogelijk ook omgebouwd tot containers voor papier of glas. Laudy: “Een aantal van die containers staan wel bovengronds en daar willen we juist vanaf. Misschien moeten er een aantal wel echt weg, maar als we ze anders kunnen inzetten gaan we dat doen.”

Een aantal raadsleden vond dat er in sommige wijken te weinig containers zijn, maar dat klopt volgens de wethouder niet helemaal. “Leiden heeft voor glas en papier al een dichtheid aan containers die hoger is per inwoner dan gemiddeld en ook hoger is dan andere vergelijkbare gemeenten. Dus ik heb de raadsleden gevraagd om met een lijstje te komen van waar er volgens hen te weinig containers zijn.”

De suggestie om de plasticcontainers te laten staan voor mensen die toch zelf hun plastic willen scheiden, ontraadde Laudy: “Het zou gek zijn als we de winst van nascheiding zien, maar vervolgens wel de containers laten staan. Dat zou dan alleen zijn om bewustwording voor duurzaamheid te creëren, maar dat vindt het college geen sterk argument.”

Tweede milieustraat

In het nieuwe afvalbeleid is ook een plan voor een tweede milieustraat opgenomen. Of deze er daadwerkelijk komt, moet nog blijken omdat er veel kosten aan verbonden zijn. “Het zou wel heel goed zijn voor de stad als we een tweede milieustraat zouden hebben. Om te beginnen logistiek, want nu is het niet handig dat iedereen naar De Waard moet.  Ook heb je meer ruimte nodig als je grof vuil beter wilt scheiden. Daar is nog veel winst te halen. We willen het dus wel, maar moeten het nog goed onderzoeken. We weten nu nog niet hoe, waar en hoeveel geld dat gaat kosten’, aldus Laudy.

In 2018 van start

Als de gemeenteraad op 15 maart definitief instemt met het voorstel, kan Leiden al snel het nieuwe afvalbeleid invoeren. “Het hangt wel samen met de vraag wanneer we bijvoorbeeld die extra papiercontainers ter beschikking kunnen stellen. Die moeten besteld worden en we moeten kijken welke we precies willen hebben.” Ook is het nog afhankelijk van de afvalverwerker die nu nog niet in staat is om PMD’s uit het afval te halen. Daar wordt al aan gebouwd. “Dat moet natuurlijk eerst af zijn. Naar verwachting zal dat ergens dit kalenderjaar zijn.”

Delen
heropening sligro Leiden

11 reacties

 1. Gerry van Bakel

  Lijkt me helemaal top als straks ook metaal en kartonnen drankverpakkingen uit het afval worden gehaald – mijn katten eten heel wat blikjes leeg per week 😉

  • Peter Schijven op

   Hier in Brussel ook. We hebben gele zakken voor papier en karton, blauwe voor PMD (plastic flessen, tetrapakken en metalen blikjes), groene voor tuinafval, oranje voor fruit- en groenteafval, witte voor restafval, bruine en roze voor weet ik veel (niet voor particulieren) en paarse voor doorgeslagen Anderlechtsupporters. Ach, nee, die paarse bestaan niet echt.

 2. René Dentener op

  Ik weet niet of de wethouder (en zijn beleidsondersteunende staf) daar reeds aan hebben gedacht, maar misschien is het handig om voor de financiering van dit verhaal te kijken wat Brussel nog aan mogelijkheden kan betekenen. Immers, vaak wordt de Europese dimensie vergeten door decentrale overheden. Er lopen in het kader van onder meer de circulaire economie de nodige actieprogramma’s vanuit de EU waar geld beschikbaar is voor cofinanciering van initiatieven om de afvalberg te verminderen. Ook lokale overheden (‘public bodies’) kunnen daar een beroep op doen. Zie het LIFE-programma 2014-2020 van de Europese Commissie. http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm

 3. steef abelman op

  de subsidieregeling oud papier voor verenigingen en instellingen is onlangs door de gemeente afgeschaft.
  misschien een idee om dit weer in ere te herstellen dan wordt er weer veel meer oud papier apart aangeboden.

 4. Marlene Simoons op

  Vanuit Oegstgeest bevreemdt het mij dat Leiden kiest voor nascheiding ipv het aan te willen leveren van schone afvalstromen. Dan kan er nog meer en nauwkeuriger worden nagescheiden. De afvalverwerkers zien graag de afvalstromen al zoveel mogelijk gescheiden aangeleverd worden. Bovendien vinden wij de bewustwording van inwoners door zelf actief bezig te zijn met afvalscheiding een belangrijke bijdrage voor n een duurzamer toekomst van de Leidse regio.

  • Herbert Luttikhuijzen op

   Sommige verwerkers willen schone aanlevering omdat ze in die markt zitten. Nascheiders hebben er niet zo’n moeite mee. Technisch en voor het milieu hoeft het dus niet schhoon. Dat doet de verwerker wel. Maar uw geloof drijft u wel naar bepaalde commerciele belangen. Voelt U wel?

 5. Het nadeel van nascheiding is natuurlijk dat je er zelf niet verantwoordelijk voor hoeft te zijn wat je wegsmijt.
  Een ander zoekt het wel uit. Het is wat Marlene Simons ook terecht opmerkt. Het draagt niet bij aan bewustwording.

  • Andre van Tiggelen op

   Ik durf de stelling wel aan dat de gemiddelde fanatieke bronscheider geen flauw benul heeft van de zin en onzin er van. Het college stelt terecht dat dat argument niet sterk is. Hou het bij de professionals. Waar het thuishoort. En val de burger er niet mee lastig.

Over de auteur

Reanne van Kleef

Hoofdredacteur sport, politiek verslaggever, algemeen redacteur, presentator nieuws071 en sport071.

Je bent nu offline