Met het nieuwe afvalbeleid worden plastic, metalen en drankkarton achteraf uit het afval van Leidenaren gehaald. (Foto: Reanne van Kleef).

Leiden kan dit jaar nog over op nascheiding van afval

De Leidse politiek staat positief tegenover het voorstel van het college van B&W om in te zetten op nascheiding van plastic, metalen en drankkarton (PMD’s). Het levert een groter milieuvoordeel op om deze materialen achteraf uit het afval van Leidenaren te halen, dan wanneer mensen dat zelf doen. Als de gemeenteraad op 15 maart met het voorstel instemt, kan Leiden volgens wethouder Paul Laudy mogelijk nog dit kalenderjaar op nascheiding van PMD’s overgaan.

Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Laudy over het voorgestelde nieuwe afvalbeleid.

Het nieuwe afvalbeleid betekent dat Leidenaren niet meer zelf hun plastic hoeven te scheiden. Met het neerzetten van plasticcontainers in de stad wordt dan ook gestopt. Metaal en drankenkartons werden nog niet gescheiden, ook deze materialen worden dan achteraf uit het afval gehaald. Volgens wethouder Laudy kan Leiden via nascheiding veel hogere duurzaamheidsdoelstellingen realiseren. “Nu is maar een beperkt deel van de mensen bereidt zelf plastic te scheiden en metaal en drankenkartons zelf scheiden kan helemaal niet. Papier, textiel en glas moeten mensen nog wel zelf scheiden, maar daar gaan wel wel meer op inzetten.”

Ambitie

Het scheidingspercentage in Leiden is nu 33 procent. Dat moet over vier jaar 50 procent zijn. Dat betekent dat de 249 kilo restafval die Leidenaren nu per persoon per jaar produceren, wordt teruggebracht naar 175 kilo. Een aantal partijen vond die ambitie te laag, maar dat is volgens Laudy onterecht. “Wij hebben een realistische ambitie gevormd. Elders in het land zie je dat er wel hele hoge ambities worden geformuleerd, maar eigenlijk heeft niemand die nog gehaald. En ik verwacht ook niet dat ze dat gaan halen. Tegelijkertijd zijn wij als Leiden een lastige gemeente om hoge doelstellingen te halen, omdat we dichtbevolkt zijn, een oude binnenstad en veel hoogbouw hebben. Daardoor hebben mensen weinig plek voor aparte bakken.”

Extra containers

Om meer papier te scheiden, krijgt mensen in laagbouw met een tuin een extra minicontainer. Daarnaast blijven de huidige papiercontainers in gebruik. De plasticcontainers die de afgelopen tijd zijn geplaatst worden mogelijk ook omgebouwd tot containers voor papier of glas. Laudy: “Een aantal van die containers staan wel bovengronds en daar willen we juist vanaf. Misschien moeten er een aantal wel echt weg, maar als we ze anders kunnen inzetten gaan we dat doen.”

Een aantal raadsleden vond dat er in sommige wijken te weinig containers zijn, maar dat klopt volgens de wethouder niet helemaal. “Leiden heeft voor glas en papier al een dichtheid aan containers die hoger is per inwoner dan gemiddeld en ook hoger is dan andere vergelijkbare gemeenten. Dus ik heb de raadsleden gevraagd om met een lijstje te komen van waar er volgens hen te weinig containers zijn.”

De suggestie om de plasticcontainers te laten staan voor mensen die toch zelf hun plastic willen scheiden, ontraadde Laudy: “Het zou gek zijn als we de winst van nascheiding zien, maar vervolgens wel de containers laten staan. Dat zou dan alleen zijn om bewustwording voor duurzaamheid te creëren, maar dat vindt het college geen sterk argument.”

Tweede milieustraat

In het nieuwe afvalbeleid is ook een plan voor een tweede milieustraat opgenomen. Of deze er daadwerkelijk komt, moet nog blijken omdat er veel kosten aan verbonden zijn. “Het zou wel heel goed zijn voor de stad als we een tweede milieustraat zouden hebben. Om te beginnen logistiek, want nu is het niet handig dat iedereen naar De Waard moet.  Ook heb je meer ruimte nodig als je grof vuil beter wilt scheiden. Daar is nog veel winst te halen. We willen het dus wel, maar moeten het nog goed onderzoeken. We weten nu nog niet hoe, waar en hoeveel geld dat gaat kosten’, aldus Laudy.

In 2018 van start

Als de gemeenteraad op 15 maart definitief instemt met het voorstel, kan Leiden al snel het nieuwe afvalbeleid invoeren. “Het hangt wel samen met de vraag wanneer we bijvoorbeeld die extra papiercontainers ter beschikking kunnen stellen. Die moeten besteld worden en we moeten kijken welke we precies willen hebben.” Ook is het nog afhankelijk van de afvalverwerker die nu nog niet in staat is om PMD’s uit het afval te halen. Daar wordt al aan gebouwd. “Dat moet natuurlijk eerst af zijn. Naar verwachting zal dat ergens dit kalenderjaar zijn.”

Duurzaamheid Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×