In Oegstgeest worden in rap tempo bomen gekapt. (foto: Lokaal Oegstgeest)

Stevig debat in gemeenteraad over 'kappen met kappen'

De Oegstgeester gemeenteraad heeft wethouder Jos Roeffen het vuur gisteravond flink aan de schenen gelegd. De raad riep de gemeente in de motie ‘Kappen met kappen’ unaniem op om zoveel mogelijk te stoppen met het kappen van bomen, totdat het nieuwe beleid over bomen is vastgesteld. Onder de raadsleden heerste veel onbegrip over het grote aantal bomen dat op dit moment in Oegstgeest wordt gekapt, een zorg die door wethouder Roeffen maar moeilijk kon worden weggenomen.

De afgelopen tijd zijn er in Oegstgeest veel ‘beeldbepalende’ bomen gekapt en de vrees van de raad is dat er nog veel bomen gekapt gaan worden. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar de houtwal in Haaswijk, waar een grote kap gepland staat. “Dat er onderhoud gepleegd moet worden aan bomen snappen we wel, maar om dan rigoureus alles te kappen, dat is niet de oplossing die wij zouden kiezen”, aldus initiatiefnemer van de motie Gerlof Kruidhof van PrO.

Gerlof Kruidhof van PrO lichtte de motie na afloop van de raad toe aan IJsbrand Terpstra

De gemeenteraad vroeg wethouder Roeffen om de communicatie met bewoners over de bomenkap te verbeteren en om per direct te stoppen met het kappen van bomen, tenzij dat niet anders kan omdat er sprake is van een gevaarlijke situatie. Volgens wethouder Roeffen, die over het bomenbeleid gaat, is het echter alleen mogelijk om geen nieuwe vergunningen meer af te geven. Reeds afgegeven vergunningen kunnen niet meer worden ingetrokken.

Dat leverde verbaasde reactie op, aangezien het gaat om bomen die in de openbare ruimte staan en waar de gemeente dus voor verantwoordelijk is. “Is het ook niet mogelijk om een vergunning in te trekken wanneer die door de gemeente aan de gemeente zelf is gegeven?”, vroeg HvO-raadslid Jaap van den Broek zich af. “En als je het recht op kappen hebt verkregen, hoef je daar natuurlijk geen gebruik van te maken”, vulde Gerlof Kruidhof van PrO aan.

Het lukte de verantwoordelijk wethouder Jos Roeffen maar moeilijk om helderheid te verschaffen, waarna burgemeester Emile Jaensch het woord van hem overnam. Hoewel dat wel wat verbaasde reacties van de gemeenteraad opleverde – ‘hebben we opeens twee verantwoordelijken voor het bomenbeleid?’ – lukte het met de uitleg van Jaensch wel om tot een conclusie te komen: de gemeente zal de komende tijd alleen bomen kappen als dat echt noodzakelijk is, totdat er inhoudelijk over het bomenbeleid gesproken is.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×