Een omgewaaide boom langs op de houtwal bij het Meijerspad in Haaswijk heeft een flink stuk van de dijk meegetrokken. (Foto's/video: Chris de Waard).

Gemeente Oegstgeest wil deels door met kappen

Zo maar alle kapwerkzaamheden opschorten totdat het college in april van dit jaar een nieuw bomenbeleid aan de gemeenteraad voorlegt, is onwenselijk. Dat schrijft wethouder Jos Roeffen in een zes pagina’s tellende brief aan de raad. Hij stelt daarom voor om per project te kijken of uitstel tot na het broedseizoen kan. Dinsdagavond buigt de gemeenteraad van Oegstgeest zich in een ingelaste commissievergadering over dat verzoek.

Het college belooft de raad dat er, om invulling te geven aan de raadsbreed aangenomen motie ‘kappen met kappen’, wordt uitgegaan van het principe dat er niet meer wordt gekapt totdat de raad een nieuw bomenbeleid heeft vastgesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor rioleringswerkzaamheden in het Oranjepark en in de Bloemenbuurt.

Voor een flink aantal andere plekken wil Roeffen echter een uitzondering. “Omdat de (financiële) consequenties anders te groot zijn.” Bijvoorbeeld het kappen van bomen bij De Voscuyl. Nu stoppen betekent een jaar vertraging van de al door de raad goedgekeurde bij de herinrichting van de sportvelden. Ook bomen die een veiligheidsrisico vormen worden alsnog gekapt.

Het werk aan de houtwallen wil Roeffen voortzetten. Het is afgesproken met het hoogheemraadschap en bovendien is het volgens de wethouder onveilig om de resterende (te) hoge bomen nu te laten staan. “Omdat ze door de kap van een deel van de bomen nu veel meer wind vangen waardoor ze veel sneller kunnen omwaaien.”

Ook de kap van honderd elzen langs de A44 wil de gemeente volgens plan door laten gaan. Die kap is nodig om een geluidsscherm aan te kunnen leggen langs de snelweg. Zonder dat scherm loopt woningbouw in een deel van Nieuw-Rhijngeest uitstel op, omdat dan moet worden gewacht tot na het broedseizoen.

Tenslotte wil de gemeente ook verder met de geplande werkzaamheden in het Wilhelminapark en in de Endegeesterlaan. Daar worden bomen bij de aanstaande herinrichting vervangen. Iets dat al uitgebreid is besproken met de bewoners. Ook is de aannemer al gecontracteerd.

Chris de Waard trotseerde samen met voor- en tegenstanders van de bomenkap de vrieskou en liep met de wethouder en zijn ambtenaren mee langs de houtwal waar momenteel wordt gewerkt.

De gemeenteraad van Oegstgeest nam op 22 februari unaniem een motie aan waarin het college wordt opgeroepen om resoluut te kappen met kappen. Aanleiding voor de af en toe hoogoplopende discussie die aan het indienen van de motie vooraf ging, waren talloze signalen die raadsleden van alle partijen kregen van verontruste bewoners uit met name Haaswijk. Daar is de gemeente begonnen met het terugsnoeien van de bomen op de waterkerende dijken.

Omdat het onderhoud van deze zogenaamde houtwallen dertig jaar niet is uitgevoerd, gaat het in veel gevallen om grote bomen die nu op vijftig centimeter boven de grond worden afgezaagd. Politici en bewoners schrokken zich dan ook dood en snappen niet dat de wethouder blijft spreken van ’terugsnoeien’. “Als ik mijn huis ga opknappen,  sloop ik het toch ook niet,” zo verwoordde raadslid Ria Pasterkamp dat afgelopen maandagmorgen toen raadsleden en enkele bewoners actie voerden om verdere kap te voorkomen.

Vrijdagmiddag ging verantwoordelijk wethouder Roeffen met de bewoners in gesprek. Hij deed dat in de ijzige kou op de hoek van de Haaswijklaan en het Componistenpad. Op de kop van een houtwal liet hij voor- en tegenstanders zien wat de bedoeling is van de werkzaamheden die de gemeente op verzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland uitvoert.

Roeffen: “Beplanting op een waterkerende houtwal zoals hier in de wijk mag niet hoger zijn dan vijf meter. De reden daarvoor is dat een hogere boom die omwaait forse schade kan veroorzaken aan de dijk en dat is gevaarlijk.” De wethouder legde tegenstanders van het uitvoeren van het ‘achterstallige onderhoud’ uit dat het terugsnoeien ervoor zorgt dat de houtwallen juist mooier en voller worden. Door de hoge bomen af te zagen krijgen ze weer uitlopers, kale plekken worden beplant met heesters.

Voorstanders lieten afgelopen vrijdag ook luidkeels van zich horen.  Het gaat vooral om omwonenden die nog goed weten hoe hun straat eruit zag toen ze er een jaar of dertig geleden kwamen wonen. “Veel mooier, met knotwilgen langs het water. Nu kijken we tegen hoge bomen aan die in de zomer een flinke hoeveelheid zon wegnemen en daaronder een kale vlakte zonder begroeiing,” aldus enkele bewoners die dolblij zijn dat de gemeente eindelijk is begonnen het het weghalen van de hoge bomen.

Advertentie

Maatschappij Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×