Verkiezingsdebat in Zeeheldenbuurt over wijkvisie

Vier jaar geleden maakten de bewoners van de Zeeheldenbuurt samen de eerste ‘wijkvisie’ van Leiden. Deze visie werd destijds op 1 maart 2014 tijdens een debat met politieke partijen gepresenteerd. Op 10 maart 2018 organiseert de Begeleidingsgroep Wijkvisie opnieuw een debat over de resultaten en voortgang van de plannen voor onder andere het Zeeheldenpark, de Bontekoestrook, de Dolfijn, groen, woningbouw, buurthuiswerk, zorg en het bedrijventerrein.

Sinds het voorjaar van 2015 is de gemeente Leiden samen met de buurtbewoners begonnen met de uitvoering van alle wijkvisieprojecten. De Wijkvisie Zeeheldenbuurt is de eerste Leidse wijkvisie die concreet is uitgevoerd, in nauwe samenspraak en soms ook in coproductie tussen bewoners en gemeente. “Veel hebben we ‘werkende weg’ geleerd. De uitvoering van de projecten bleek niet altijd makkelijk, was niet altijd 100% haalbaar en is in sommige gevallen nog niet gebeurd,” vertelt Annemarie Koopman van Buurtvereniging Zeeheldenbuurt.

Voorafgaand aan het debat gaat de wijkvereniging zaterdag toelichten wat geslaagd is en wat (nog) niet. Onder meer het opknappen van de openbare ruimte en klimaatadaptatie zijn zaken die nog onderbelicht zijn gebleven. Ook wil de wijk borgen dat er ook de komende jaren nog focus blijft. De wijkvisie loopt nog door tot 2025 en er moet nog veel gebeuren. Belangrijk daarbij zijn zorg en welzijn, wonen in de wijk en het ontwikkelen door de politiek van een visie op de bedrijventerreinen in de buurt.

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×