Tien aanwezigen spraken de raadsleden afgelopen dinsdag toe in een extra commissievergadering over de motie 'Kappen met kappen'. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Communicatie grootste probleem bij bomenkap Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest gaat toch door met kappen, ondanks de felle discussies die daar afgelopen weken over zijn gevoerd. Dat bleek afgelopen dinsdag tijdens een extra commissievergadering over de motie ‘Kappen met kappen’. In het Oranjepark en de Bloemenbuurt is het mogelijk om het kappen uit te stellen, maar op andere plekken levert dat teveel vertraging of gevaar op, legde wethouder Jan Nieuwenhuis dinsdag uit. Morgen wordt ook de kap op de houtwal weer hervat, waar eerder nog veel commotie over ontstond.

Er waren maar liefst tien personen die de raadsleden afgelopen dinsdag wilden toespreken over de bomen: van tegenstanders van kappen tot voorstanders en van FC Oegstgeest tot Bomenbond Rijnland. Elk van de insprekers had een eigen kijk op het bomenbeleid, wat het er voor de raadsleden niet gemakkelijker op maakte. Het werd in ieder geval duidelijk dat elke beslissing die over de Oegstgeester bomen genomen zal worden, op zowel bijval als kritiek zal kunnen rekenen.

IJsbrand Terpstra was bij de vergadering aanwezig en sprak met verschillende aanwezigen

Geruststellende woorden kwamen van Peter van Helsdingen (Adviescommissie Groen en Natuur), die de zorgen van bewoners begrijpt, maar de gemeente eerder toch adviseerde om te gaan kappen. “De bomenkap is noodzakelijk, dat is duidelijk”, zei hij over de grote bomen op de houtwal. “De biodiversiteit verdwijnt daar dan niet, zoals sommigen zeggen, maar er komt een andere biodiversiteit. Dat is een grote verandering, maar niet per definitie minder dan het was.” Van de adviezen van deze commissie was de gemeenteraad dan weer niet op de hoogte, wat tot enige frustratie leidde bij de aanwezige raadsleden.

‘Communicatie, communicatie, communicatie’
Dat legde een probleem bloot dat de rode draad voor de rest van de avond werd: het gebrek aan communicatie vanuit de gemeente; zowel naar inwoners als naar de gemeenteraad. “Het college had kunnen weten dat er rumoer zou ontstaan, als je 700 bomen gaat kappen in Oegstgeest”, zei D66-raadslid Marlene Simoons. Voor Lokaal Oegstgeest en D66 was dat gebrek aan communicatie een reden om het vertrouwen in wethouder Jos Roeffen ter discussie te stellen. “Wij hebben er weinig vertrouwen in dat Jos Roeffen de problemen op de houtwal op kan lossen.” De rest van de partijen hield zich echter angstvallig afzijdig op dit punt.

De communicatie met bewoners rond het Wilhelminapark en met sportpark De Voscuyl is overigens wel naar tevredenheid. “Laten we het nou altijd zo doen als bij het Wilhelminapark”, zei Ria Pasterkamp van PrO. Die goede communicatie was de belangrijkste reden voor de gemeenteraad om, al was het schoorvoetend, in te stemmen met de voortzetting van de bomenkap daar. “Dat is goed nieuws”, reageerde Marc du Maine van FC Oegstgeest. “Want als we volgend seizoen willen starten, moeten we nu echt door met het Voscuyl-project.”

Wethouder Jan Nieuwenhuis, die het woord voerde namens zijn collega Jos Roeffen die op vakantie was, begreep de boodschap van de gemeenteraad. “Communicatie, communicatie, communicatie. Ik heb het gehoord. Daar zitten best mogelijkheden tot verbetering en daar gaan we alles aan doen”, zegde hij toe. Daarnaast zegde hij toe de werkzaamheden in het Oranjepark en de Bloemenbuurt uit te stellen, zodat de bomen daar nu niet gekapt hoeven te worden.

Brief aan bewoners
Bij de overige projecten wil de gemeente, vanwege financiële redenen en de veiligheid, wel doorgaan met kappen. Gisteren liet de gemeente de bewoners rond de houtwal in een brief weten morgen weer verder te gaan met kappen. Eerst opnieuw in gesprek gaan met omwonenden, waar een deel van de gemeenteraad om vroeg, is volgens de gemeente niet mogelijk: doordat een deel van de bomen al wel is gekapt, en een deel nog niet, is een gevaarlijke situatie ontstaan.

Op zaterdag 24 maart zijn de bewoners wel uitgenodigd om mee te denken over herbeplanting van de houtwal, waarvoor de gemeente 1500 heesters heeft aangekocht. “We hopen gezamenlijk met u op deze ochtend een flinke start te maken het planten”, aldus de gemeente in haar brief.

Advertentie

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×