Onder leiding van Burgemeester Lenferink gingen de partijen dinsdag met elkaar in debat. (Foto's: Emile van Aelst).

Het woningprobleem, hoe willen de Leidse partijen dat oplossen?

Het is de billion dollar question in Leiden, het grote verkiezingsthema; hoe lossen we het woningtekort in Leiden op? Bijbouwen, daar zijn de meeste partijen het wel over eens. Maar waar, hoe en hoeveel, dat verschilt per partij. Tijdens het Leidsch Debat afgelopen dinsdag gingen de Leidse politici er uitgebreid op in. Zeker voor de jonge studenten die in groten getale naar de Marekerk waren gekomen was het een belangrijk onderwerp. Kunnen zij na hun studie nog wel in Leiden blijven wonen bijvoorbeeld?

Geen Amsterdam
De meeste partijen willen er flink wat woningen bij gaan bouwen. In het debat noemde VVD lijsttrekker Paul Laudy een krappe drieduizend extra studentenwoningen en nog eens zevenduizend woningen voor starters. Veel andere partijen delen de opvatting dat er huizen bij moeten. “We moeten iets doen aan de doorstroom van de woningmarkt en ervoor zorgen dat we geen Amsterdam worden dat helemaal op slot zit”, zegt Lodi van Brussel namens D66.

 

Woningen Leiden

Groen
De vraag is alleen hoe en waar, want het mag niet ten koste gaan van het groen in de stad. “We vinden wel dat de woningbouw op de goede plek moet komen, zoals om en bij het station. Zodat we het groen, groen kunnen houden”, zei Marleen Damen (PvdA) na afloop van het debat. SP lijsttrekker Antoine Teeuwen die het hele debat naast Damen stond aan de symbolische linkerkant van het podium vult aan: “verdichten waar kan, maar het moet niet te druk worden.”

Verslaggever Lieuwe van Slooten vroeg de partijen naar hun standpunt over het woningtekort.

Creatief
Er moet dus gekeken worden naar creatieve oplossingen. Wat die concreet zijn weten de politici nog niet, maar lijsttrekker Pieter Krol van de ChristenUnie stelde voor om in ieder geval in gesprek te gaan met projectontwikkelaars. Walter van Peijpe (Groen Links) zoekt de oplossing in het betrekken van de bewoners.  “Het gaat niet eenvoudig worden, maar ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier heel creatief woningen kunnen toevoegen.”

 

Hongkong aan de Rijn
Niet alle partijen zijn voor bijbouwen. Zo waarschuwde CDA lijsttrekker Joost Blijie voor een overbevolkt Leiden als een soort ‘Hongkong aan de Rijn’. “Als het niet kan, bouw dan gewoon niet.” Ook Partij voor de Dieren wil niet dat de leefbaarheid onder druk komt. “Je kan niet oneindig bijbouwen in een eindige stad”, lichtte Martine van Schaik toe. Partij Sleutelstad onder aanvoering van Maarten Kersten zoekt de oplossing in een fusie met de regiogemeenten. “Dan krijg je veel meer bouwgrond.”

 

 

 

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×