Fietsersbond: Leiden scoort onder de maat op luchtkwaliteit

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam voeren het beste beleid om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden. Ze bieden fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer de beste voorzieningen en hebben meer oog voor schoner en efficiënt autogebruik dan andere gemeenten. Dat blijkt uit een benchmark van CE Delft in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet.

Leiden scoort beduidend minder goed. De stad heeft weliswaar een zeer hoog aandeel fietsbewegingen en het allerhoogste aandeel in het treinvervoer, maar Leiden scoort slecht op luchtkwaliteit. Met name NOx en (ultra)fijnstof. De Fietsersbond zoekt de oorzaak daarvan in het vele doorgaande verkeer door de bebouwde kom. “Veel winst is te boeken met bijvoorbeeld de inrichting van P+Fietsvoorzieningen, waarbij het autoverkeer aan de rand van de stad wordt afgevangen. Daarnaast kunnen schone bussen ook helpen, Leiden scoort daar namelijk slecht op,” zo blijkt uit het onderzoek.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×