Geen overheid, geen semi-overheid, maar honderd procent particulier initiatief. En Awesome Leiden geeft zes keer per jaar duizend euro weg aan een goed idee. Zonder voorwaarden. (Foto: PR)

Geweldig Leiden

‘Wat zou het leuk zijn als we in Leiden eens …’. In een stad met 120.000 inwoners moeten er een aantal zijn die die gedachte weleens hebben gehad: een idee waarmee je leven in Leiden leuker maakt. Het bestáán van zulke ideeën is niet het probleem. Het vinden en realiseren is een stuk moeilijker. Als er al een geldbron voor is, is die vaak moeilijk toegankelijk. Voorwaarden en richtlijnen, en jouw idee past daar niet in. Awesome Leiden is dan dé oplossing: niks ingewikkelds. Je idee opschrijven (zoals je het nu in je hoofd hebt), insturen en misschien krijg jij wel de €1.000 die iedere twee maanden wordt gegeven aan een idee.

Inclusief
Awesome Leiden – Geweldig Leiden – is geen bevlieging, maar één van de vele honderden plaatsen over de hele wereld waar met dezelfde aanpak wordt gewerkt. De kern: mensen de kans geven dat te doen waarvan ze denken dat hun stad er leuker van wordt. Awesome is ook niet ontstaan uit onvrede over wat er nu in de stad gebeurt, maar wel vanuit de waarneming dat er een soort lacune is voor individuele aanvragers. Het is de gedachte van een ‘inclusieve samenleving’ waarin iedereen kan meedoet, meedoet en zich serieus genomen voelt. En dus niet alleen geldstromen en mogelijkheden voor specifieke – vaak hoger opgeleide – groepen, maar voor iedereen en voor ieder idee. De €1.000 is niet toevallig gekozen: het bedrag is niet hoog genoeg om “grote festivals of zo” mee te financieren, maar wel “interessant genoeg voor een gewone burger met een idee”.

Eigen woorden
Martijn Braat(23), Birgit Soethof(30) en Lech Bakhuizen van den Brink(29) brengen Awesome naar Leiden en daarmee een mogelijk interessante ontwikkeling. Er hoeven geen business cases, geen projectplannen, geen ‘financiële plaatjes’ worden gemaakt; er zijn geen ‘subsidievoorwaarden of -regels’ waarnaartoe je moet schrijven. Een puik plan – “dat moet wel voor de stad zijn. Dus nieuwe voetballen voor de club past niet. Voetballen voor de wijk weer wel” – is wel nodig “maar dat kan ook kort in je eigen woorden, hoor”.

Regels?!
Makkelijk geld? Ja en nee. Ja, omdat de drempels vooraf zo laag mogelijk zijn gemaakt. Nee, want je moet wel íets doen. Awesome Leiden kiest eens per twee maanden een duizend euro-idee uit. Er wordt dus gekozen. Twintig trustees, geldschieters, leggen allemaal een geldbedrag in en stellen hun kennis en netwerk ter beschikking. Het zijn mensen uit alle regionen van de samenleving en met uiteenlopende vakkennis. Zij kiezen. “Dat wordt inderdaad nog een dingetje, want daarvoor hebben we vooraf geen regels opgesteld”. Die open houding garandeert in elk geval dat ideeën niet zullen worden afgewezen ‘omdat ze niet aan de regels voldoen’. Het betekent ook dat in de beraadslagingen de geldschieters elkaar moeten zien te overtuigen met inhoudelijke argumenten.

Géven
Awesome Leiden gééft de stad iets. Ook daarin onderscheidt men zich van andere initiatieven. Trustees betalen, nemen deel op persoonlijke titel, geleid door “liefde voor de stad”, en zeker niet passief. Van hen wordt verwacht dat zij actief zijn: mensen ondersteunen, maar ook door Awesome onder de aandacht te brengen. Awesome is vooral géven. Het is niet het idee dat deelnemen als geldgevend trustee aan Awesome leidt tot statusverhoging in de stad of iets dergelijks “toch groeiden we organisch: de ene deelnemer wees ons op de volgende die we ook zouden moeten benaderen”.

Spillover
Wat gebeurt er eigenlijk met ideeën niet het (net) niet halen, de spillover? “Je kunt het sowieso twee maanden later nog eens proberen. Maar het kan ook zijn dat een geldschieter zegt ‘dat idee wil ík wel (financieel) ondersteunen'” Niet alles is uitgekristalliseerd of in beton gegoten. Juist dat maakt Awesome Leiden interessant. “We gaan de avonden waarop de ideeën worden gepresenteerd ook op verschillende plekken in de stad organiseren. De eerste is in Hubspot, maar we denken ook aan buurthuizen, scholen, zalen en zaaltjes in de wijken. Naar de mensen tóe, in je eigen wijk. (…) En we gaan ervanuit dat mensen na zo’n avond denken: ‘zo moeilijk is het niet. Dat kan ik ook proberen'”.

Feestje
Martijn, Birgit en Lech hebben zeker nog niet alle antwoorden. Maar ze hebben wel de houding die nieuwe mogelijkheden kan openen. Niet dicht timmeren of kapot regelen, maar zo open mogelijk en met lange adem het onvoorziene tegemoet treden. Dan komen er mogelijk andere ideeën in beeld. Misschien is dat nog wel één van de spannendste kantjes aan de ontwikkeling: hoe verhouden al die duizend euro-ideeën zich tot de grotere projectorganisaties en -ideeën? Eén ding staat op voorhand vast: “de keuzeavonden worden vooral een feestje. Geen moeilijke toestanden, geen zenuwen”.

Maatschappij Nieuws Reportage


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×