De VVD kwam woensdag als grootste partij uit de stembus en mag daarom de onderhandelingen voor een nieuw college openen.

VVD en GroenLinks onderhandelen over collegevorming in Voorschoten

De lijsttrekkers van de zeven politieke partijen in Voorschoten hebben een eerste bijeenkomst achter de rug waarin ze afspraken hebben gemaakt over de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen. Op voorstel van de VVD die bij de verkiezingen als grootste partij uit de bus kwam, wordt de verkenning verzorgd door twee informateurs. Een van VVD-huizen en een van GroenLinks.

Ewald van Vliet en Marijke Kleijweg gaan verkennen wat de opties zijn voor een nieuw stabiel college in Voorschoten. (Foto’s: Twitter en Alfred Blokhuizen).

Voorzitter Ewald van Vliet van het College van Bestuur van Lucas Onderwijs zal namens de VVD de gesprekken gaan voeren. Hij wordt daarbij bijgestaan door Marijke Kleijweg namens GroenLinks. Kleijweg is oud-burgemeester van Lansingerland, oud-wethouder in Voorschoten en heeft tegenwoordig haar eigen bedrijf Bureau Kleijweg.

De informateurs hebben de opdracht om bij alle politieke partijen te verkennen welke onderwerpen zij belangrijk vinden om op te nemen in een akkoord. Vervolgens brengen ze de overeenkomsten in kaart en bepalen aan de hand van de mogelijkheden welke partijen verder gaan onderhandelen over een coalitie.

Als uitgangspunten zijn genoemd dat inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers betrokken worden, dat het akkoord een financiële onderbouwing moet bevatten en dat op transparante wijze gecommuniceerd zal worden over de vorderingen en de resultaten. Morgen voeren de informateurs de eerste gesprekken met de politieke partijen.

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×