Prijsvragen van de overheid onder de loep

Overheden kunnen prijsvragen uitschrijven, bijvoorbeeld voor het ontwerp van een nieuw gemeentehuis. Louise Verboeket schreef haar scriptieonderzoek ‘De publieke prijs’ over de regels van deze prijsvragen en won hier de Leidse scriptieprijs mee. “Het uitschrijven van prijsvragen is wellicht onbekend, maar zeker niet nieuw” aldus Louise. Zo werd bijvoorbeeld in de 16e eeuw al de overheid op ideeën gebracht door inzendingen van de bevolking voor het beste idee voor een nieuw project.

Louise Verboeket vertelt over haar onderzoek naar prijsvragen van de overheid.

Verboeket heeft voor haar onderzoek 60 projecten bekeken van de ‘klassieke overheden’, zoals gemeenten en provincies. Er is in de wetenschap nog weinig bekend over deze constructies en met haar onderzoek probeerde ze uit te zoeken hoe zo’n prijsvraag juridisch weergegeven wordt. Welke regels zijn er als het gaat om deze prijsvragen en in hoeverre houden de overheden zich aan deze regels?

In een kwart van de onderzochte gevallen werden de regels niet goed gevolgd. Verboeket stelt dat overheden zich goed moeten realiseren dat er regels zijn en dat die gevolgd moeten worden. “Het gaat om belastinggeld, hier komen andere plichten kijken”. Overheden moeten eerlijk en efficiënt optreden. Ze hebben wel vrijheid om zelf invulling te geven aan de prijsvragen, maar er zijn wel randvoorwaarden. Het is belangrijk om niet tijdens de prijsvraag de regels van het spel te veranderen. In het verleden heeft dit al geleid tot verschillende rechtszaken.

Omdat er eerder weinig onderzoek is gedaan over prijsvragen van overheden, vormt deze scriptie een basis. Verder diepgaand onderzoek doet Verboeket tegenwoordig in een promotie bij Universiteit Maastricht. Ze wil hier onder andere gaan kijken naar het intellectueel eigendom. Mogen overheden bijvoorbeeld klakkeloos een idee uitvoeren die de prijsvraag niet gewonnen heeft, zonder dat de inzender van het idee hier iets vanaf weet?

Zelf denkt Verboeket dat ze de scriptieprijs heeft gewonnen door de originaliteit van het onderwerp en haar heldere taal. “Ik probeer het zo op te schrijven dat het voor iedereen begrijpelijk is”.

Leiden Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×