Leiden incasseert tien miljoen extra uit gemeentefonds

12

De gemeente Leiden kan tot 2021 rekenen op in totaal zo’n tien miljoen euro extra van de rijksoverheid. Dat blijkt uit de zogenaamde maart-circulaire die onlangs bij de gemeente op de mat viel.

Chris de Waard sprak meet wethouder Paul Dirkse over de meevaller voor de gemeente.

Normaal gesproken krijgen gemeenten in Nederland twee keer peer jaar een update over het budget dat ze vanuit het gemeentefonds kunnen verwachten. In mei en in september. Doordat er nu een nieuw kabinet zit dat eind vorig jaar een regeerakkoord sloot, is er nu een extra circulaire. Met voor Leiden dus een flinke meevaller.

Hoe hoog het voordeel precies is, is overigens nog niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat bepaalde doeluitkeringen nu in de bijdrage uit het gemeentefonds zijn verdisconteerd, waardoor andere opbrengsten lager uitvallen of stoppen. Per saldo gaat het echter om een dikke plus.

Delen
Sligro Proef het Najaar!

12 reacties

  1. René Dentener op

    Niet té snel rijk rekenen, want er gaat alvast €1,2 miljoen af aan een financiële tegenvaller bij de tijdelijke huisvesting van statushouders…http://sleutelstad.nl/2018/03/27/huisvesting-vluchtelingen-kost-leiden-ruim-12-miljoen-meer/ Benieuwd hoe het demissionaire college dit vanavond aan de nieuwe gemeenteraad gaat uitleggen.(zie agendapunt 14 van de vergadering vandaag) En wie weet wat er nog meer aan financiële lijken de vorige periode uit de kast rolt. De geschiedenis op dit punt bewijst immers weinig goeds. Misschien ook dat nieuwe gemeenteraadsleden (de helft van de raad wordt vanavond vernieuwd) zich er eens rekenschap van geven dat het toch wel handig kan zijn om een gratis door de gemeente/VNG aangeboden cursus gemeentefinanciën te volgen. Zodat men goed beslagen ten ijs komt en inhoudelijk invulling kan geven aan de duale en controlerende taak die de gemeenteraad moet vervullen in het gemeentelijk bestel. En missers zoals bovengeschetst accurater en in eerder stadium gesignaleerd worden in plaats van dat men telkens voor ‘verrassingen’ komt te staan.

  2. Misschien eerst de reserves aanvullen? De opbrengst van de verkoop van NUON-aandelen is immers grotendeels aan Bouwend Nederland gegeven.

  3. Een Leids burger op

    Die Nuon-pot bevatte ooit meer dan 100 miljoen. Met een aanvullinkje van 10 miljoen kom je dan nergens natuurlijk…Bovendien moet er eerst nog 1,2 miljoen naar de overschrijding bij de huisvesting van statushouders. En daarbij zal het niet blijven want er valt ook nog wel een overschrijding te verwachten bij die nieuwe sporthal e.d.
    kortom: dat geld is op voordat je het beseft. Zeker met een SP- en PvdA-wethouder.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Je bent nu offline