Ton de Gans en Ruud Bouter zijn de wethouders van het nieuwe college in Zoeterwoude. (Foto's: IJsbrand Terpstra).

Nieuwe college Zoeterwoude met bouwopgave van start

De nieuwe coalitie van Progressief Zoeterwoude en het CDA is donderdagavond – zoals verwacht – goedgekeurd door de gemeenteraad. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Liesbeth Bloemen, uit wethouders Ton de Gans (CDA) en Ruud Bouter (PZ). De belangrijkste uitdaging van het nieuwe college is het bouwen buiten de huidige bebouwing van het dorp, wat door deze coalitie voor het eerst als acceptabel wordt gezien.

Voordat er over het nieuwe coalitieakkoord gestemd kon worden, waren er nog wel wat kritische vragen van oppositiepartijen VVD en Senioren Belangen Zoeterwoude. VVD-voorman Matthieu Paardekoper vond dat in het akkoord teveel punten uit zijn eigen verkiezingsprogramma stonden. En hoewel je zou denken dat hij daar juist blij mee zou zijn, vond hij het vooral jammer dat hij die punten niet in een eigen coalitie tot wasdom mocht brengen.

Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met betrokkenen van de nieuwe coalitie in Zoeterwoude

Enthousiasme was er bij de oppositie over het voorstel om op sommige punten een raadsbreed akkoord te sluiten, zoals in het geval van de samenwerking in de regio. ‘Voor ons is er maar één belang, en dat is het belang van Zoeterwoude’ was een veelgehoorde uitspraak, waaronder van Paardekoper. “Het zou goed zijn als er niet alleen bij de regio een raadsbrede samenwerking wordt gezocht, maar ook bij andere punten. Helaas is dat voor sommige partijen een brug te ver.”

Woningbouw
Maar met de ruime meerderheid die PZ en CDA samen hebben in de gemeenteraad, lijken meer van zulke akkoorden niet nodig. De Gans en Bouter hebben de portefeuilles inmiddels verdeeld en kunnen binnenkort aan de slag met de uitwerking van het coalitieakkoord. De manier waarop de woningbouw in het dorp de komende jaren vorm zal krijgen, zal daarbij een van de belangrijkste uitdagingen zijn. Dat bleek ook gisteravond weer, toen bewoner Els Raaphorst de gemeenteraad toesprak over de nieuwbouwplannen op de plek van de Christus Dienaarkerk.

Bewoner Els Raaphorst legt aan IJsbrand Terpstra uit wat haar bezwaren zijn rondom de nieuwbouwplannen op de plek van de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude

Afscheid
Qua portefeuilles neemt Bouter grotendeels takenpakket over van Kees den Ouden, die donderdagavond afscheid nam. “Wat mij betreft had hij er nog gerust een periode achteraan kunnen plakken”, sprak Bouter hem als partijgenoot toe. “Maar daar heeft hij bewust niet voor gekozen.” Hoewel Den Ouden de actieve politiek nu verlaat, blijft hij wel betrokken bij zijn partij PZ. “Het idee is dat ik weer het bestuur van mijn partij in ga, maar ik ga het directe raadswerk wel loslaten.” Daarmee is hij overigens niet bang om in een zwart gat te vallen: “eerst maar eens op vakantie, dan zien we daarna wel verder.”

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×