Het is D66, GroenLinks en de VVD niet gelukt om een college te vormen. D66 en GroenLinks hebben er geen vertrouwen meer in dat er een goed akkoord kan worden gemaakt met de VVD.

Formatiepoging D66, GroenLinks en VVD Leiden mislukt

Het is de Leidse formateur Robert Strijk niet gelukt om een coalitie te vormen met D66, GroenLinks en de VVD. Daarover heeft Strijk de gemeenteraad vanochtend per brief geïnformeerd. “Ik moeten constateren dat het niet mogelijk is gebleken de onderhandelingen tussen deze drie partijen succesvol af te ronden.”

Volgens Strijk hadden de drie partijen een vergelijkbare ‘vernieuwende mentaliteit’, maar ‘zijn de verschillen tussen de drie partijen onoverbrugbaar groot gebleken en was er onvoldoende vertrouwen om tot een succesvol college te komen’. Dat betekent dat de gesprekken tussen Paul Dirkse en Vahit Köroğlu (D66), Ashley North en Jos Olsthoorn (GroenLinks) en Paul Laudy en Dorien Verbree (VVD) nu zullen worden gestaakt.

Het geld
Het probleem zat volgens Strijk in de manier waarop het geld moest worden uitgegeven in de stad. “Er is gebleken dat de standpunten over financiën en een aantal belangrijke inhoudelijke ambities van de drie partijen zo ver uit elkaar liggen, dat de onderhandelaars van D66 en GroenLinks hebben geconcludeerd dat verdere onderhandelingen in deze samenstelling van partijen geen kans meer hebben op succes.” Daarmee hebben die twee partijen de VVD voor nu buitenspel gezet.

GroenLinks-voorman Walter van Peijpe beaamt dat beeld. “We begonnen heel positief, maar tijdens de onderhandelingen ontstond er dan toch frictie. Het is een optelsom van inhoudelijke punten en er is ook gewoon niet heel veel geld te verdelen, dus dan wordt het moeilijk als de verschillen te groot zijn.” Daarom werd besloten dat er een knoop moest worden doorgehakt. “Je moet wel vier jaar met elkaar door, dus op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken dat het niet lukt.”

VVD naar de zijlijn
Ondanks een vliegende start zal de VVD nu vanaf de zijlijn toe moeten gaan kijken. Eerder reikten D66 – als grootste partij – namelijk al de hand aan GroenLinks, als partner bij de vorming van een nieuwe coalitie. Nu het niet gelukt is om die coalitie met de VVD te vormen, ligt het voor de hand dat er op zoek zal worden gegaan naar een andere derde partij om een coalitie mee te vormen.

In een reactie laat VVD-voorzitter Dorien Verbree weten teleurgesteld te zijn. “In de gesprekken is gezocht naar gezamenlijkheid, waarbij het nodig is dat alle partijen water bij de wijn doen.” Volgens haar was de VVD hier graag toe bereid, maar lukte het niet om er een ‘voldoende liberaal’ akkoord van te maken. “Op verschillende thema’s waren de gesprekken daarom pittig. Tot onze spijt waren D66 en GroenLinks niet langer bereid om de ingewikkelde zoektocht voort te zetten”, aldus Verbree.

Van voor af aan
Met het mislukken van de deze formatiepoging, begint het formeren weer van voor af aan. Vanmiddag nog gaan GroenLinks en D66 met elkaar om de tafel om te bespreken op welke manier ze nu verder gaan. De kans dat de partijen met de PvdA gaan praten is aanzienlijk: die partij heeft Marleen Damen als geschikte wethouderskandidaat en heeft de afgelopen jaren laten zien een betrouwbare coalitiepartner te zijn. Daarnaast staan deze drie partijen meer op één lijn als het om woningbouw gaat, een van de belangrijkste thema’s bij de huidige coalitievorming en tevens struikelpunt bij de gesprekken met de VVD.

Leiden Politiek formatie2018leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×