Jet Bussemaker hier bij kasteel Oud Poelgeest. (Foto: Chris de Waard)..

Jet Bussemaker wordt hoogleraar in Leiden

Oud-minister Dr. Jet Bussemaker is per 1 juli 2018 als hoogleraar verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden. Ze gaat de nieuwe leerstoel ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bekleden.

De leerstoel onderzoekt hoe nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg bijdragen aan een verbetering van de volksgezondheid (population health) en hoe beleid en politieke keuzes van invloed zijn op de innovatie van gezondheidszorg. Naast haar werk voor het LUMC (twee dagen per week), waar ze ook aansluiting maakt met LUMC Campus Den Haag, gaat Bussemaker één dag in de week werken voor de faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) van de Universiteit Leiden in Den Haag.

Het LUMC draagt actief bij aan het innoveren van de gezondheidszorg om de maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia aan te pakken. De leerstoel van dr. Bussemaker sluit goed aan op Population Health, een van de focuspunten van het LUMC. Oftewel: het bevorderen van de gezondheid van groepen mensen. Bussemaker gaat onderzoeken hoe nieuwe inzichten uit de medische en sociale wetenschappen, zoals het gebruik van nieuwe technologie voor zelfzorg en bewustwording over gezondheidsverschillen in gender en leeftijd, van waarde kunnen zijn op gezondheid, de samenleving en bij het maken van toekomstig beleid. Daarnaast onderzoekt ze hoe nieuwe beleidsrichtingen en politieke keuzes van invloed zijn op de dagelijks praktijk en de innovatie van de gezondheidszorg en gezondheidsaanpak in Haagse en Leidse wijken.

Bevordering van gezondheid
Naast haar onderzoek gaat Bussemaker lesgeven in modules van de beoogde master Population Health Management het internationale Honours College van de Universiteit Leiden en in het (bio)medisch en bestuurskundig onderwijs in Leiden en Den Haag. Ook zal ze bijdragen aan het Leiden University College, met onderwijs in de majors Global Public Health en Human Diversity.

Bussemaker zal zich in het onderwijs voor het LUMC richten op maatschappelijke vraagstukken als de bevordering van gezondheid en het verkleinen van de verschillen in gezondheid naar sekse, leeftijd, etniciteit en sociaaleconomische omstandigheden. Ze zal ingaan op de gevolgen van grote veranderingen in de zorg (marktwerking, decentralisatie, stimulering eigen regie) zodat studenten beter worden voorbereid op veranderingen in de gezondheidszorg en vertrouwd raken met complexe beleidsprocessen.

Delen met jongere generaties
Bussemaker: “Deze leerstoel combineert alles waar ik mij de afgelopen decennia mee bezig heb gehouden. Ik hoop hiermee een mooie bijdrage aan de academische gemeenschap te leveren en mijn kennis en ervaring te delen met jongere generaties”.

De Raad van Bestuur van het LUMC ziet in Bussemaker de perfecte kandidaat om wetenschap, zorg en bestuur met elkaar te verbinden en zo bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg. “Uitgebreide kennis en praktijkervaring op het snijvlak van wetenschap en beleid, zorg en bestuur. Ze zal jonge studenten inspireren”, vertelt Pancras Hogendoorn, lid Raad van Bestuur en decaan bij het LUMC.

Jet Bussemaker groeide op in Oegstgeest en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam waar ze de opleiding Politicologie cum laude afrondde. In 1993 promoveerde ze op het onderwerp ‘individualisering van de sociale zekerheid.’ Van 1998 tot en met 2007 zat Bussemaker voor de Partij van de Arbeid (PvdA) in de Tweede Kamer met onder andere de portefeuille Volksgezondheid en Sociale Zaken. In 2007 werd ze in het vierde kabinet Balkenende staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze functie boog zij zich onder meer over medisch-ethische vraagstukken, de langdurige zorg (AWBZ) en ouderenbeleid. Zij nam het initiatief voor het Nationaal Programma Ouderenzorg, en zette het programma `In voor zorg’, over innovaties en nieuwe werkprocessen in de zorg op.

In de periode 2011-2012 was Bussemaker lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en bekleedde ze de functie van rector van de Hogeschool van Amsterdam. Na deze werkzaamheden was ze van 2012 tot en met 2017 als Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap actief in het kabinet Rutte II. In die rol is was ze medeverantwoordelijk voor de wetenschapsvisie en de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda. Daarbij heeft zij zich ingezet voor maatschappelijke impact naast economische valorisatie en voor de bredere ontwikkeling (bildung) van studenten. Zij is actief in het maatschappelijk debat over wetenschap en onderwijs en in het bijzonder over de positie van vrouwen in de academische wereld.

Leiden Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×