Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden met van links naar rechts Marleen Damen (PvdA), gemeentesecretaris Jan Nauta, Fleur Spijker (D66), burgemeester Henri Lenferink, Yvonne van Delft (GroenLinks), Martine Leewis (GroenLinks) en Paul Dirkse (D66). (Foto: Chris de Waard).

Leiden heeft een nieuw stadsbestuur

Na een uitgebreide discussie van ruim twee uur over het coalitieakkoord van D66, GroenLinks en de PvdA zijn gisteren de vijf wethouders benoemd die de komende vier jaar samen met burgemeester Lenferink het Leidse stadsbestuur vormen.

Voor de PvdA is Marleen Damen beëdigd. Ze heeft de portefeuille Financiën die ze de afgelopen vier jaar beheerde ingewisseld voor Gezondheid en Welzijn, Minimabeleid en Integratie. Fleur Spijker is nieuw. Niet in de Leidse politiek, maar wel als bestuurder. De afgelopen vier jaar was ze raadslid voor haar partij D66, als wethouder heeft ze de portefeuille Duurzame Verstedelijking waar ook de energietransitie onder valt.

Yvonne van Delft zat net als Spijker de afgelopen vier jaar in de gemeenteraad. Voor GroenLinks. In het college gaat ze over Cultuur, Werk en Economie, Communicatie en Participatie. Haar partijgenote Martine Leewis krijgt de verantwoordelijkheid over Duurzaamheid en Mobiliteit, Dierenwelzijn, Participatie en Regiozaken. Voordat ze wethouder werd, was ze Hoogheemraad bij Rijnland. Waterwethouder zoals ze het zelf omschreef.

Net als Marleen Damen was ook Paul Dirkse al wethouder in de vorige periode. Toen van Sport, Onderwijs en Duurzaamheid, nu van Financiën, Onderwijs en Jeugd. Ook Sport blijft onder Dirkse vallen.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×