Bouwcombinatie Comol5 en de Provincie zuid-Holland namen vertegenwoordigers van de pers mee langs de werkzaamheden aan de RijnlandRoute. (Foto's: Chris de Waard)..

Boren tunnel RijnlandRoute start over een jaar

In juni 2019 wordt begonnen met het boren van de twee tunnelbuizen voor de RijnlandRoute. De boor vormt met alle bijbehorende installaties een treintje van circa honderd meter lang. De enorme boor met een diameter van zo’n elf meter wordt speciaal voor de RijnlandRoute op maat gemaakt in Duitsland.

Chris de Waard liet zich rondleiden en sprak onderweg met hoofduitvoerder Guy Vercruyssen en projectleider Wim Guis (Comol5) en Helmut Berkhout en Linda van Heusden van de Provincie Zuid-Holland). Over het project, maar ook over het verlies aan groen.

24 uur per dag boren aan tunnel
Het boren gaat 24 uur per dag door. Het duurt naar verwachting zes maanden om van de startschacht in de Oostvlietpolder onder Voorschoten door naar de ontvangstschacht in de Papenwegse Polder te boren. Als de eerste tunnelbuis, de zuidelijke, klaar is, wordt de hele boorinstallatie op een dieplader gezet en vervolgens teruggereden naar de startschacht. Vervolgens begint het hele proces opnieuw.

Trekpalen
Terwijl in Duitsland wordt gebouwd aan de boorinstallatie, zijn in ook Leiden de werkzaamheden in volle gang. Aan twee kanten van het tracé van de toekomstige N343 zoals de RijnlandRoute officieel heet, wordt  gewerkt aan de toeritten van de tunnel. Daarbij worden tientallen meterslange trekpalen geboord die straks moeten voorkomen dat de vloeren van de toerit omhoog komen door de opwaartse druk van het grondwater.

Aquaduct Veenwatering
Aan de westzijde van de tunnel zijn de werkzaamheden ook in volle gang. Niet alleen worden daar momenteel de diepwanden voor de tunnelbuizen geslagen, maar ook zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het aquaduct bij de Veenwatering in de afrondende fase. Om de bouwkuip voor dat aquaduct te kunnen maken, is inmiddels de loop van het water verlegd Als het werk klaar is wordt de oorspronkelijke loop hersteld.

Busbrug A44
Naast de werkzaamheden aan weerszijden van de te boren tunnel, is Comol5 ook al een tijd bezig met een nieuwe brugverbinding over de Rijn. De oude busbrug is gesloopt en het komende jaar wordt de nieuwe brug aangelegd. Die wordt fors breder dan de oude. De busbrug had één rijbaan, de nieuwe krijgt er drie en een vluchtstrook.

Knoop Leiden West
Even verderop wordt de komende jaren de Knoop Leiden West onder handen genomen. Het gebied rondom het huidige Transferium wordt aangepast en vervangen door een zogenaamde Divergerende diamantaansluiting (DDI). Onder het nieuwe knooppunt door komt een ruim twintig miljoen kostende fietsverbinding. (Zie ook dit eerdere artikel op deze site met afbeeldingen van de DDI.

Compensatie groen
Voor de aanleg van de RijnlandRoute (N343) zijn meer dan 9.000 bomen en de nodige vierkante meters ander groen ‘geruimd’, zoals contractmanager Helmut Berkhout van de provincie Zuid-Holland het noemt. “Dit is de vervelendste periode”, zo geeft hij volmondig toe. “Maar voor alle bomen die we moesten weghalen, geldt de wettelijke plicht om bomen terug te planten. Dat doen we ook zo snel mogelijk, dus zodra we ergens klaar zijn met de werkzaamheden begint ook het groenherstel.”

Leiden Regio Voorschoten RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×