Een impressie van het nieuwe restaurant dat McDonald's de komende maanden gaat bouwen aan de Oude Rhijnhofweg in Oegstgeest.

Raad Oegstgeest beslist begin juli over vergunning McDonald's Restaurant

Het getouwtrek tussen de gemeente Oegstgeest, omwonenden van de plek langs de Rijn waar het nieuwe hamburgerrestaurant van McDonald’s moet komen en de restaurantketen zelf duurt nog even voort. Een omstreden aanlegsteiger houdt de gemoederen al maanden bezig. Inmiddels dringt de tijd voor McDonald’s. Per 1 januari moet het bedrijf de deuren van het restaurant bij het Transferium A44 in Leiden sluiten om plaats te maken voor de RijnlandRoute. Met een bouwtijd van een half jaar moet komende maand echt de schop in de grond om te voorkomen dat straks circa honderd personeelsleden tijdelijk naar huis gestuurd moeten worden en het bedrijf enorme schade oploopt door een tijdelijke sluiting. Het restaurant bij het transferium ontvangt jaarlijks zo’n 1,2 miljoen bezoekers. Dat worden er naar verwachting op de nieuwe locatie niet minder.

Het leek zo’n mooi idee van de gemeente Oegstgeest. Bij de inrichting van het terrein waar de komende maanden het nieuwe restaurant moet verrijzen, kon meteen mooi de verbinding met het water worden hersteld. Onder andere met een aanlegsteiger voor grotere schepen en openingen in de begroeiing langs het water, zodat opvarenden van sloepjes die aanleggen om even een broodje te halen makkelijk van en naar het restaurant kunnen lopen.

Chris de Waard sprak met Frank Hendriks die aan de andere kant van het water tegenover de nieuwe restaurantlocatie woont. De omwonenden zitten niet te wachten op een eindeloze stroom bootjes en de daarmee gepaard gaande overlast.

Omwonenden klommen in de pen en maakten bezwaar tegen het afgeven van de omgevingsvergunning voor een restaurant met steiger, aanlegplaatsen en openingen in de heg langs het water. Wethouder Jos Roeffen ging al op 19 april met alle partijen om tafel en had al snel een oplossing. “McDonald’s hecht niet aan een steiger en de bezwaarmakers zijn bereid om hun zienswijzen in te trekken als we de steiger schrappen”, kon de wethouder de gemeenteraad nog diezelfde avond melden.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Roeffen over de moeizame besluitvorming over de komst van het restaurant.

Maar daarmee bleek de kwestie nog niet opgelost. De raad moet nu een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven, maar op het voorliggende besluitstuk blijken de steiger, de aanlegplaatsen en de gaten in de heg nog gewoon te zijn ingetekend. En dus kwamen ook de omwonenden opnieuw inspreken meet heet verzoek aan de raadsleden niet akkoord te gaan op basis van een verouderde tekening. Dat doet de raad ook niet. Er komt alsnog een aangepast voorstel en in de raad van 5 juli, de laatste voor het zomerreces, moet het dan alsnog goed komen. Net op tijd voor de restaurantketen om op tijd open te kunnen.

 

Economie Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×