Boorinstallatie van 80 meter klaar voor aanleg Rijnlandroute

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Rijnlandroute (RLR) gaan deze zomer van start. Gisteravond maakte COMOL5 – de naam verwijst naar de vijfde aanbesteding voor ondergronds werk die de combinatie van samenwerkende bedrijven heeft gewonnen – die de klus gaat klaren de planning bekend tijdens een inloopavond voor belanghebbenden in Hotel Leiden aan de Haagse Schouwweg. Vanavond is er nog een tweede bijeenkomst. Dan van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Tuin van de Smid in Polderpark Cronesteyn.

De werkzaamheden gaan de komende jaren voor de nodige overlast zorgen. Bijvoorbeeld voor omwonenden. COMOL5 heeft een eigen bouwmethode waardoor die overlast door tal van beheersmaatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt. Zo komen er langs de Stevenshof kranen met mobiele geluidsschermen om geluidshinder voor de wijkbewoners te beperken en wordt er niet geheid.

Chris de Waard sprak met Angelo van Turenhout van COMOL5 over de enorme installatie die de twee kilometerslange tunnelbuizen gaat boren.

In augustus wordt er een loskade aangelegd bij Vlietlanden waar schepen aan kunnen meren die grond aanvoeren voor de zandlichamen van de fly-overs waarmee de RLR wordt aangesloten op de A4. Bij de plek waar tot enkele jaren geleden een benzinestation langs de A4 was gevestigd, komen twee hulpbruggen voor het werkverkeer. In september wordt in datzelfde gebied begonnen met de aanleg van aan ongelijkvloerse kruising bij de Hofvlietweg. Ook dat zorgt ervoor dat het bouwverkeer helemaal wordt gescheiden van het reguliere verkeer.

Eind dit jaar of begin 2018 wordt ook het werkterrein aangelegd in de Oostvlietpolder dat nodig is voor de boortunnel. In maart worden zogeheten diepwanden aangebracht in de startschacht.

Tunnel

In september start COMOL5 dan met de aanleg van de bouwweg naar de startschacht. Dat is de plek in de Oostvlietpolder waar een reusachtige boormachine de grond in gaat. Die boor gaat maandenlang onafgebroken aan de slag om een tunnel onder Voorschoten door de graven. Met ongeveer vijftien meter per dag en tot twintig meter diep.

Ter hoogte van de Stevenshof komt de tunnel dan weer boven aan de ‘ontvangstkant’ van de tunnel. Daar wordt de tachtig meter lange boor die een diameter heeft van ruim tien meter ontmanteld en bovenlangs weer naar het beginpunt gebracht om ook de tweede tunnelbuis uit te boren. In totaal neemt die klus zo’n tien maanden in beslag. De boorinstallatie wordt bediend door 250 mensen die in shifts 24 uur per dag doorwerken.

Verdiepte ligging

Aan zijde van de A44 wordt de RLR, oftewel de N434 zoals de provinciale weg ook wel wordt genoemd, verdiept aangelegd in een bak. Deels op min vijf meter, deels op min zeven. De Wijkraad Stevenshof ijvert nog steeds voor een bak die overal op min zeven de wijk passeert maar dat is een gepasseerd station. Het zou een heel andere constructie voor de tunnelbak vergen, zo laat de gemeente weten en daar is geen geld voor. Bovendien zijn de effecten beperkt zo denkt de gemeente.

Chris de Waard sprak met Henk Osinga van de Wijkraad Stevenshof over de aanhoudende wens om de weg een paar meter dieper langs de wijk te laten lopen. Op min zeven in plaats van min vijf. Het gaat niet gebeuren.

Dit najaar starten de werkzaamheden ook aan die kant van de stad. Vanaf de A44 wordt er een werkweg aangelegd naar de ontvangstschacht van de boor. Ook het aquaduct over de Veenwatering wordt dan gebouwd. Tussen november 2017 en januari 2018 volgen de bruggen bij het Ronnie Biermanpad en de omlegging van het fietspad tussen de Stevenshof en Wassenaar.

Knoop Leiden West

Even verderop, bij de Plesmanlaan, start eind dit jaar ook het werk voor een enorme klus. De zogenaamde ‘Knoop Leiden West’. Dat is de aansluiting op de A44 bij Transferium ’t Schouw A44 dat daarvoor trouwens moet wijken. Evenals het restaurant met McDrive van McDonalds. Dat krijgt een nieuwe plek, even verderop langs het water van de Oude Rijn.

Vanaf september 2017 wordt er gewerkt aan de aanpassingen aan de A44 die nodig zijn voor het aansluiten van de Rijnlandroute. Bij de Torenvlietbrug komt een laad- en loskade, de busbrug over de Oude Rijn wordt gesloopt. In de nieuwe situatie gaat de bus waarschijnlijk gewoon met het verkeer meerijden, maar daar wordt nog op gestudeerd.

Op deze oudere impressie van de nieuwe situatie bij de knoop Leiden West is te zien de het transferium is verdwenen. De weginfrastructuur wordt wel heel anders dan hierboven. Er komt een Diverging Diamond Interchange (DDI). 

Op een Divergerende diamantaansluiting rijdt het verkeer aan de linkerkant. Met schermen wordt voorkomen dat automobilisten in de war raken of schrikken van tegemoetkomend verkeer dat van de verkeerde kant lijkt te komen.

Chris de Waard sprak met Jeroen Traudes van de gemeente Leiden over de laatste losse eindjes in het ontwerp van de nieuwe weg.

Fietspad Leiden richting Katwijk

Het verkeersknooppunt wordt waarschijnlijk nog een beetje ingewikkelder. De gemeente Leiden wil heel graag dat het fietspad langs de Plesmanlaan ook wordt ingepast in de Knoop Leiden West. Dat is in het verleden niet gebeurd, er was tijdsdruk en het project moest door. Er wordt nu alsnog gekeken en gerekend of de fietsers bij de Plesmanlaan rechtdoor kunnen in plaats van via een omweg langs de zogenaamde Hartlijn. Dat is de HOV-verbinding over het biosciencepark. Zo’n omleiding is onwenselijk, al helemaal in het licht van een fietssnelweg richting de kust.

Links rijden op Knoop Leiden West

Automobilisten krijgen in de toekomst overigens een voor Nederland heel bijzondere ervaring als de de Knoop Leiden West passeren. Die wordt namelijk aangelegd als Diverging Diamond Interchange (DDI). De eerste in Nederland. Deze in Amerika al zeer populaire verkeersoplossing zorgt voor een optimale scheiding van verkeersstromen. Zo goed zelfs dat er in principe geen verkeerslichten meer nodig zijn. Die komen er bij Leiden overigens wel. Een DDI is in onze wegenverkeersweg een onbekend verschijnsel en dus zijn de verkeerslichten verplicht.

Afbeelding van een DDI-knooppunt.

Aanbesteding en realisatie in drie delen

De hele Rijnlandroute wordt in drie delen opgeknipt en aanbesteed. De boortunnel inclusief de aansluitingen op de twee snelwegen vallen in fase 1, daarna volgen het tracédeel naar Katwijk via de Ing. G. Tjalmaweg en de aanpassingen aan de Europaweg en het Lammenschansplein. Volgens de planning zou in 2022 het hele project afgerond moeten worden.

Leiden Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×