Vice-voorzitter Frederik Zevenbergen naam namens de Leidse Gemeenteraad de stukken van wethouder Paul Dirkse in ontvangst. (Foto: Reanne van Kleef).

Wethouder over 2,4 miljoen tekort: "Investeren brengt risico's mee"

Wethouder Paul Dirkse van Financiën heeft de jaarcijfers 2017 en de Kaderbrief 2019-2022 overhandigd aan Frederik Zevenbergen, de vice-voorzitter van de Leidse gemeenteraad. De Kaderbrief is de financiële vertaling van het beleidsakkoord 2018-2022 ‘Samen maken we de stad’. De jaarrekening geeft een overzicht van alle investeringen en concrete resultaten in 2017. Daarin staat dat Leiden afsluit met een tekort van 2,4 miljoen euro.

Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Dirkse (Financiën) over de jaarstukken 2017.

Dat tekort wordt veroorzaakt door overschrijdingen in het sociaal domein, de 1,2 miljoen overschrijding bij de realisatie van tijdelijke woningen voor bijzondere doelgroepen en een elektriciteitskabel bij Leiden Centraal die onverwacht vervangen moest worden. Hoewel een tekort nooit wenselijk is, maakt wethouder Dirkse zich geen zorgen over de Leidse financiën.

“We investeren veel in Leiden en dat brengt risico’s met zich mee. En om onze ambities op het gebied van duurzaamheid en de ontwikkeling van de stad waar te maken, moeten we dat ook blijven doen. Daarnaast is dit bedrag op de totale begroting van zo’n 500 miljoen maar een klein percentage”, zo legt de wethouder uit.

Daarnaast zijn er volgens Dirkse het afgelopen jaar ook heel veel projecten met succes en binnen budget afgerond. “Dat mag ook wel eens gezegd worden. Denk maar eens aan de de Lammermarktgarage, de Catharinasteeg, het Kooiplein en de Haarlemmerstraat. En er zijn ook veel grote projecten in uitvoering, zoals de Garenmarktgarage, de woningen op de Lammenschansdriehoek, de renovatie van Museum De Lakenhal, de bouw van Lorentz en de aanleg van de Centrumroute.”

Financiële plannen 2019-2022 

Wethouder Paul Dirkse (Financiën) over de Kaderbrief 2019-2022.

Naast de financiële cijfers van 2017 werden met de Kaderbrief ook de financiële plannen voor 2019-2022 overhandigd. In de Kaderbrief staat hoe het college van plan is het nieuwe coalitieakkoord ook financieel waar te maken, iets waar voornamelijk de oppositiepartijen met smart op zaten te wachten. Zij vrezen dat de rekening voor de nieuwe plannen bij de Leidenaar komt te liggen. Zo liet het CDA weten dat volgens hen de nieuwe coalitie de rekening bij gezinnen legt en sprak de VVD van jaloeziebelasting, waarbij de rekening wordt betaald door Leidenaren die een succes van hun leven hebben gemaakt.

Het nieuwe college van D66, GroenLinks en PvdA zet in op een groen, sociaal en ondernemend Leiden. Drie factoren hebben grote invloed op de financiële ruimte waarmee Leiden deze nieuwe raadsperiode begint: de ontwikkeling van het gemeentefonds, de afschaffing van precarioheffing op ondergrondse kabels en leidingen en het ontbreken van grote vrij besteedbare reserves. Om in deze nieuwe raadsperiode de investeringen te kunnen doen om de ambities waar te maken, dient er structureel geld vrijgemaakt worden in de meerjarenbegroting.

Lasten verhogen

Eén van de middelen om de plannen te financieren is het verhogen van de lokale lasten. Dirkse legt uit dat het college dat aanvaardbaar vindt omdat ze daarmee in de stad blijven investeren. “Op gezinsniveau pakt dat voor een aantal mensen redelijk neutraal uit en voor andere mensen leidt het tot een beperkte verhoging van de lokale lasten. Het effect voor de Leidenaar valt mee, maar dat is er wel. Daar moeten we niet voor weglopen. Maar het gaat ook om plannen voor de Leidenaar, zoals scholen, verbeterde wateropvang en voorzieningen in de stad. En we investeren ook in het feit dat iedereen hier graag wil blijven wonen.”

Vice-voorzitter Frederik Zevenbergen naam namens de Leidse Gemeenteraad de stukken in ontvangst.

De stukken werden in ontvangst genomen door Frederik Zevenbergen, de vice-voorzitter van de Leidse Gemeenteraad. De komende weken worden de plannen uitvoerig in de verschillende raadscommissies besproken.

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×