Bas Dubois (Volvo), Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland), Martine Leewis (Leiden), Martijn van de Weijer en Anne Hettinga (Arriva). (Foto's: PZH).

Arriva en Volvo realiseren volledige elektrische stadsdienst Leiden

Alle 23 bussen waarmee Arriva in opdracht van de provincie Zuid-Holland het openbaar vervoer in de stad Leiden verzorgt, zullen per september 2019 elektrisch zijn. Vandaag ondertekenden Arriva en Volvo een contract voor de productie en levering van een compleet elektrische busvloot. Hiermee zet Volvo voet aan wal in Nederland met volledig schoon en stil busvervoer.

Voorzitter Anne Hettinga van de Raad van Bestuur van Arriva Nederland en Director Bus France-Benelux Bas Dubois van Volvo ondertekenden het contract in bijzijn van gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland.

Hettinga: “Dit is een flinke stap in de verduurzaming van het openbaar vervoer in de provincie Zuid-Holland. Met gezamenlijke duurzaamheidsambities zijn de provincie Zuid-Holland, Arriva en Volvo in staat om een volledige stadsdienst in één keer uitstootvrij te maken.” Gedeputeerde Floor Vermeulen vult aan: “Als provincie maken we werk van de energietransitie. Niet alleen wegen maken we CO2 neutraal, ook het openbaar vervoer maken we samen met de vervoerbedrijven steeds schoner. De aanpak die we samen in Leiden hebben, kan een voorbeeld zijn voor andere steden.”

Grote opdracht voor Volvo
De levering van 23 elektrische bussen van Volvo op de Nederlandse markt is de eerste in zijn soort. De bussen hebben een batterijcapaciteit van 200 kWh en zijn 80% energiezuiniger dan vergelijkbare dieselbussen. De vloot zal worden geladen door vier OppCharge laadpalen die door ABB geleverd worden. Bas Dubois: “Emissieloos en stil openbaar vervoer is de sleutel om het stedelijk gebied leefbaar te maken en te houden. Daarom zijn wij als Volvo zeer vereerd de volledige stadsdienst te mogen elektrificeren in ‘sleutelstad’ Leiden.”

Verlenging ov-concessie Zuid-Holland Noord
Arriva verzorgt sinds december 2012 het openbaar vervoer in de concessie Zuid-Holland Noord. Deze maand werd de lopende concessie met twee jaar verlengd. De verlenging biedt de mogelijkheid een grote stap te zetten in de verduurzaming van het openbaar vervoer. Daarnaast wordt ook de R-net formule doorgevoerd op de lijn Leiden-Katwijk.

Vandaag ondertekenden gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Van der Bent van de gemeente Katwijk een realisatieovereenkomst. Hiermee gaven zij het startsein voor de realisatie van alle maatregelen die nodig zijn voor deze nieuwe, hoogwaardige openbaar vervoerverbinding die straks rijdt tot het strand van Katwijk.

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk werken samen aan een snelle busverbinding tussen Leiden-Katwijk-Noordwijk. De  R-net formule gaat ook op dit traject rijden. Met de nieuwe verbinding, die grotendeels gefinancierd wordt door de provincie Zuid-Holland, sluit Katwijk aan op het regionale Randstad-netwerk (R-net) van snel hoogwaardig openbaar vervoer dat zeer frequent en betrouwbaar rijdt en goed aansluit op andere bussen en treinen. Winkelgebieden, (zorg)voorzieningen, scholen en universiteiten en de kust van Katwijk worden aanzienlijk beter bereikbaar met het openbaar vervoer.

Gedeputeerde Floor Vermeulen is blij met de uitbreiding van R-net: “Investeren in de toekomst is investeren in mobiliteit. Hoogwaardig openbaar vervoer, zoals R-net, vormt hierin een heel belangrijke schakel. De verbinding is écht een impuls voor de bereikbaarheid van de regio.”

Nieuwe fietstunnel
Om de bus snel, frequent en betrouwbaar te laten rijden en ook het overige verkeer goed door te laten stromen is een aantal infrastructurele maatregelen noodzakelijk op de tracédelen Zeeweg – Boulevard-Zuid en Zeeweg – ESA/Estec. Zo wordt de fietsinfrastructuur aangepast en gescheiden van het wegverkeer, wordt een fietstunnel aangelegd en worden de haltevoorzieningen aangepast en verbeterd.

Een deel van de oorspronkelijke plannen stuitte op weerstand in de omgeving. De provincie en gemeente hebben daarop besloten opnieuw naar de tekentafel te gaan. Dit resulteerde in een participatietraject waarin de samenwerking met de omgeving vanaf het begin centraal heeft gestaan. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “Hoewel je in zo’n traject duidelijk merkt hoeveel verschillende belangen er spelen, zijn we tot een pakket aan maatregelen gekomen waar breed draagvlak voor is”.

Vervolgproces
In het najaar organiseert de gemeente samen met de provincie een reeks bewonersbijeenkomsten waarin de gedetailleerde deelplannen besproken worden. Daarnaast worden hier afspraken gemaakt over maatregelen tijdens de werkzaamheden, zodat deze met zo min mogelijk hinder voor de omgeving uitgevoerd worden. Ook start de gemeente Katwijk de benodigde ruimtelijke procedures en wordt de realisatie van het werk verder voorbereid.

Duurzaamheid Regio elektrischebus


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×