Ad de Graaf tijdens een eerdere uitzending van Politiek071 (Foto: Lieuwe van Slooten).

Voorjaarsnota Voorschoten roept veel vragen op

Geen overschot, maar een tekort. De Voorjaarsnota die aanstaande donderdag in de commissie Burger en Bestuur besproken wordt baart de Voorschotense gemeenteraad zorgen. In 2017 stond Voorschoten immers nog onder verscherpt toezicht van de provincie. “Ik vrees een nieuwe financiĆ«le misstap”, zegt PvdA voorman Ad de Graaf. “Het nieuwe college doet in de Voorjaarsnota geen enkel voorstel om dit tekort terug te dringen.”

Toen in november 2017 de begroting voor dit jaar werd vastgesteld zou Voorschoten te maken hebben met een overschot van 57.000 euro. In de Voorjaarsnota wordt echter een tekort van maar liefst 623.000 euro geraamd. “Er zijn eigenlijk twee grote kostenposten die dit veroorzaakt hebben”, legt De Graaf uit. “Dat zijn de samenwerkingsverbanden waar Voorschoten op het moment in zit en de uitgave richting het sociaal domein.”

Ad de Graaf in gesprek met Lieuwe van Slooten tijdens Politiek071

Alle argumentatie ontbreekt
Verder zijn er nog een aantal kleinere posten waar De Graaf zijn twijfels bij heeft. Zo zou er minder geld gaan naar de WODV (de ambtelijk samenwerking tussen Voorschoten en Wassenaar). “Dat is echter niet gebeurd en nu wordt voorgesteld om die bezuiniging ongedaan te maken”, betoogt De Graaf. “Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, maar ik mis alle argumentatie hiervoor. Dat vind ik gek.”

Er blijven dus veel vragen over voor De Graaf. Donderdag moet er in de commissie Burger en Bestuur meer duidelijkheid komen van wethouder Cramwinckel. De Graaf heeft er wel vertrouwen in dat het goed komt. “De nieuwe coalitie is er net. Ze worden natuurlijk overvallen met dingen uit het verleden.”

Ook de Kadernota 2019, de begroting voor de langere termijn, wordt aanstaande donderdag besproken.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×