V.l.n.r.: Gerard Wuisman (Volksuniversiteit K&O), Hans Portengen (Bibliotheek Bollenstreek) en Wim Visée (Volksuniversiteit K&O) tekenen de intentieverklaring. (Foto: Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest).

Bibliotheek en Volksuniversiteit Oegstgeest willen op 1 januari 2019 fuseren

De bibliotheek en de Volksuniversiteit in Oegstgeest willen fuseren. Vorige week is een intentieverklaring getekend, waarin de instellingen zich richten op een fusie op 1 januari 2019. De Volksuniversiteit zou dan intrekken bij de vestiging van Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest in Winkelcentrum Lange Voort.  De fusie moet zorgen voor een versterking van beide instellingen.

De activiteiten van Volksuniversiteit K&O, zoals het geven van cursussen en lezingen, vullen de al bestaande dienstverlening van de bibliotheek goed aan. Daarnaast betekent een fusie voor de Volksuniversiteit dat het huidige cursusaanbod kan blijven bestaan. Dat staat sinds het wegvallen van de gemeentelijk activiteitensubsidie onder druk.

“Persoonlijke ontplooiing en levenslang leren vinden wij heel belangrijk”, zegt directeur Hans Portengen van Bibliotheek Bollenstreek. “We vinden het daarom ook heel belangrijk dat de activiteiten van de Volksuniversiteit behouden blijven. Door samen op te trekken kunnen we elkaar versterken.”

De Bibliotheek zal niet alleen het bestaande aanbod van de Volksuniversiteit voortzetten, maar er zal ook gewerkt worden aan vernieuwing en verbreding van het aanbod. Met meer dan 6.500 leden en 100.000 bezoekers per jaar in Oegstgeest zet de Bibliotheek in op een groter bereik voor en breder aanbod van activiteiten van de Volksuniversiteit.

Geen nieuwe naam

De gefuseerde instellingen zullen geen nieuwe naam gaan dragen. Op het bord aan het gebouw zal zowel de naam van de bibliotheek als de Volksuniversiteit te lezen zijn. Zo wordt gebruik gemaakt van de naamsbekendheid die beide instellingen hebben.

Sluitende begroting

Alle betrokken partijen staan op dit moment positief tegenover de fusie. Om de fusie mogelijk te maken is nu nog een sluitende meerjarenbegroting nodig. Portengen: “We werken nu aan een gezond businessplan, want het moet natuurlijk wel betaalbaar zijn. Daarnaast zijn we bezig met het creëren van draagvlak bij de gemeente, maar de intentie om te fuseren is er bij alle partijen.”

Advertentie

Cultuur Maatschappij Oegstgeest Onderwijs


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×