Het spoor op en rond Leiden Centraal wordt de komende twee jaar grondig aangepakt. (Foto: Chris de Waard).

Spoor rond Leiden vernieuwd, betere verbinding Utrecht nog onzeker

De komende twee jaar wordt het spoor in en rondom Leiden grondig aangepakt. Volgende week vrijdag wordt begonnen met het weghalen van 28 wissels, de vervanging van 55 wissels en het onderhoud van alle rails, dwarsliggers en grind over een lengte van twee kilometer. Reizigers moeten de komende tijd rekening houden met uitval van treinen en vervangend vervoer.

Van 11 tot en met 16 augustus worden tussen Leiden Lammenschans en Hazerswoude een hogesnelheidswissel en een aantal sporen vervangen, waardoor er op dat traject geen treinen rijden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer en moeten rekening houden met extra reistijd.

Meer fietsparkeerplekken
Op Leiden Centraal zelf vinden de eerste grote werkzaamheden plaats van donderdag 16 tot maandagochtend 20 augustus. In het station wordt aan de sporen gewerkt en worden wissels vervangen en verwijderd. Van 17 t/m 19 augustus rijden er daardoor geen treinen tussen Leiden en Den Haag. Spoorbeheer ProRail kiest ervoor om de werkzaamheden in kleine etappes in twee jaar te doen, om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Ook aan het station zelf worden kleine aanpassingen gedaan. Zo wordt de huidige verlichting vervangen door LED-verlichting, worden er meer fietsenstallingen gerealiseerd en wordt de ligging van de sporen ten opzichte van de perrons aangepast. “Het aanpassen van de perrons doen we met het oog op de toekomst. Wanneer we gestandaardiseerde treinen hebben, kunnen mensen dan makkelijker in- en uitstappen”, legt ProRail uit.

Verbetering Utrecht onzeker
De verbetering van de treinverbinding tussen Leiden en Utrecht – waarvoor extra spoor moet worden aangelegd tussen Leiden Centraal en Lammenschans – vormt nog geen onderdeel van deze grote werkzaamheden. Onlangs bleek uit bodemonderzoek dat verdubbeling van het spoor verderop in het traject bij Bodegraven ongeveer 70 miljoen euro gaat kosten, waardoor meer tijd nodig is. “De omvang van de problematiek (van de bodemkwaliteit, red.) was voor alle betrokkenen een verrassing, waar in financiële zin geen rekening mee is gehouden”, laat de Leidse wethouder Martine Leeuwis aan de gemeenteraad van Leiden weten.

Het is daardoor nog maar de vraag of de verbetering van de treinverbinding met Utrecht, een speerpunt uit het Leidse beleidsakkoord, op een later moment kan worden gerealiseerd. Als het aan Leeuwis ligt wel, want die neemt geen genoegen met het voortzetten van de huidige dienstregeling. De wethouder ziet het liefst een verdubbeling en versnelling van het aantal intercity’s, aangevuld met sprinters tussen Leiden en Utrecht. “Wij steunen dit project waar mogelijk om het gewenste effect te bereiken”, sluit ze haar brief aan de gemeenteraad af.

Extra sprinters
In een brief van Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven valt te lezen dat het onderzoek naar de mogelijkheden op dit traject nog wel een tijd in beslag zal nemen. Om toch iets aan de verbinding te doen, gaat de Staatssecretaris nu onderzoeken of de huidige spitssprinter tussen Leiden en Alphen aan den Rijn doorgetrokken kan worden naar Utrecht, zodat er op korte termijn al iets aan de verbinding kan worden verbeterd.

Leiden Maatschappij Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×