150 jaar historie in H. Laurentiuskerk tijdens Open Monumentendag

De Rooms-katholieke H. Laurentiuskerk in Voorschoten bestaat 150 jaar. Aan dat feit zal tijdens de Open Monumentendag extra aandacht worden besteed. Niet alleen is de kerk de hele dag open, ook het Bondsgebouw is opengesteld war onder meer een film over de H. Laurentiuskerk zal worden vertoond.

In de kerk is bijzondere aandacht voor het orgel met orgelspel door de vaste organisten van de kerk. dat zijn Richard Bot die om 11.00 uur en om 12.00 uur speelt en Louise Hillen die om 14.00 uur en 15.00 uur achter het orgel kruipt. Rond deze recitals van ongeveer 15 minuten is er gelegenheid voor vragen en uitleg en op verzoek een korte rondleiding bij het orgel. Ook worden lichtbeelden vertoond over het orgel en zijn indrukwekkende geschiedenis.

Verder is er in de kerk een kleine expositie van liturgische benodigdheden die tijdens de eredienst worden gebruikt en die anders in de kluis opgeslagen zijn. Dit jaar is een nieuwe gids verschenen voor bezoekers aan de kerk. Deze is voor twee euro te koop. De gids bevat uitleg en illustratie bij vele elementen in de kerk, zoals het oude hoogaltaar met zijn meer dan vijftig beelden.

Voor wie de monumentendag moet missen is er een extra openstelling op 15 september van 13.00 uur tot 15.00 uur. Daarnaast is er in Museum Voorschoten een kleine jubileumexpositie. die is nog de hele maand september te zien op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag.

Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×