De dakopbouwen zoals die nu volgens het bestemmingsplan verplicht zijn in een deel van de Leliestraat in Leiden. (Foto: Google Maps).

'Verplicht bewoners niet tot dakopbouw met ongelukkig ontwerp'

Wie een een extra verdieping wil op zijn woning in de Leidse Leliestraat, moet zich daarbij houden aan een ontwerp dat door de gemeente nota bene zelf als een dakopbouw van ‘uiterst ongelukkige vorm en materiaalkeuze’ is bestempeld. Daarover is de Leidse architect Peter van Swieten verbijsterd en in twee brieven roept hij de gemeenteraad nu op om het dakenbeleid van de gemeente Leiden kritisch te bekijken.

De Leliestraat ligt in de zogenoemde Zuidelijke Schil (Burgemeesters- en Professorenwijk, de Rijndijkbuurt, Vreewijk en Tuinstad-Staalwijk), een gebied dat sinds 2011 de status van ‘beschermd stadsgezicht’ draagt. Om die reden is het niet toegestaan om zomaar aanpassingen te doen aan het uiterlijk van de huizen in dit gebied, tenzij daarvoor toestemming wordt gegeven door de gemeente. Bij het verlenen van die toestemming wordt gekeken naar het bestemmingsplan voor de Zuidelijke Schil uit 2009, waarin exact is vastgelegd welke uiterlijke aanpassingen aan de huizen zijn toegestaan.

Grijze, vierkante doos

In dat bestemmingsplan is opgenomen dat het bewoners van de Leliestraat 88 – 114 is toegestaan een kap op hun woning te bouwen, zolang die vanwege de ‘precedentwerking’ maar overeenkomt met de kap die als eerste in de straat is gebouwd, op huisnummer 110. Het gaat daarbij om een grijze, vierkante doos die de gemeente in het bestemmingsplan zelf al van ‘ongelukkige vorm en materiaalkeuze’ noemt. Daarmee worden de bewoners die extra woonruimte wensen, verplicht om voor een slecht ontwerp te kiezen, zodat de dakopbouwen met elkaar in overeenstemming blijven.

Impressie van de dakopbouw uit 2006 in de brief van Van Swieten

Inmiddels hebben diverse huiseigenaren in de Leliestraat al voor zo’n dakopbouw gekozen, wat een doorn in het oog is van architect Peter van Swieten. “Dat het gemeentebestuur bij haar volle verstand heeft besloten het prachtige beschermd stadsgezicht de Zuidelijke Schil op te zadelen met een doorgaande rij ‘uiterst ongelukkige’ dakopbouwen brengt mij en mijn opdrachtgevers in grote verwarring”, schrijft Van Swieten nu in zijn brief aan de gemeenteraad. Hij wijst ook op een voorstel voor de dakopbouw in de Leliestraat uit 2006, dat veel beter aansloot bij het historische beeld van de straat door overeenkomstige kleur en materiaalkeuze. Daardoor zou het straatbeeld niet dusdanig zijn aangepast, aldus Van Swieten.

Meer keuzeruimte

De dakopbouw in de Mauritsstraat. (Foto: uit brief Peter van Swieten).

Van Swieten pleit er nu voor dat de bewoners van de Leliestraat zich niet meer verplicht moeten houden aan het exacte ontwerp van de dakopbouw. Dat is echter lastig, weet ook de architect zelf, omdat juist voor delen van de stad die de status ‘beschermd stadsgezicht’ dragen, nauwlettend naar het bestemmingsplan wordt gekeken. Van Swieten hoopt echter dat er in ieder geval een gesprek over de kwestie komt en dat er meer keuzeruimte ontstaat voor bewoners om een eigen vorm te kiezen. “Twee kleine dakramen bij extra kinderkamers en bijvoorbeeld een loggia voor één grote ouderslaapkamer”, licht hij toe, waarbij hij de Mauritsstraat in Leiden als voorbeeld geeft. “Met het straatbeeld dat op die manier ontstaat is echt niets mis.”

Dakterras binnenstad
In een tweede brief roept Van Swieten de gemeente op om ook naar het dakenbeleid in de binnenstad te kijken, waarbij hij vindt dat dakterrassen mogelijk zouden moeten worden. Die zijn daar, als gevolg van de status ‘beschermd stadsgezicht’ en het daarop aansluitende bestemmingsplan, niet toegestaan. “Veel daken zien er verwaarloosd uit”, constateert Van Swieten. “Dakterrassen op hoofdgebouwen […] zouden het daklandschap juist goed doen, met verblijf, met groen, met onderhoud en zo kan ik nog wel meer redenen noemen. […] Het is verbijsterend te constateren dat u kiest voor het onmogelijk maken van verandering ook als de verbeteringen evident zijn.”

Commissie Stedelijke Ontwikkeling
De ‘brieven van verbijstering’ zoals Van Swieten ze heeft genoemd, zijn gericht aan alle leden van de gemeenteraad en Partij Sleutelstad heeft die inmiddels aangemeld voor bespreking in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling. “Wij staan helemaal achter de mening van Van Swieten en zijn poging dit soort onzin-bureaucratie aan de kaak te stellen”, laat fractievoorzitter Maarten Kersten desgevraagd weten. “De gemeente bevordert zo, nota bene welbewust, lelijke straten en stadsgezichten, iets wat juist uit oogpunt van Erfgoed niet zou moeten.”

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×