Sportclubs kunnen vanaf 1 januari 2019 gebruik maken van subsidie voor accommodaties en materialen. (Archieffoto: Sleutelstad).

'Gemeente moet sportclubs helpen met aanvragen subsidie'

De landelijke overheid stelt vanaf 1 januari 2019 een subsidie beschikbaar waarmee amateursportclubs ondersteuning kunnen krijgen voor het bouwen en onderhouden van gebouwen en sportvelden. Het CDA in Oegstgeest roept het gemeentebestuur op om sportverenigingen te ondersteunen. “Wees als gemeente alert en kijk hoe je clubs kunt helpen.”

Het gaat om 87 miljoen euro dat door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar wordt gesteld voor sportaccommodaties en -materialen. Dat bedrag moet het eerste gat in de begroting van clubs gaan dekken, dat is ontstaan nu sportverenigingen vanaf 1 januari 2019 niet meer in aanmerking komen voor zogenoemde BTW-vrijstelling. Het CDA ziet nu graag dat de gemeente de clubs gaat ondersteunen. “Met de subsidie kunnen sportclubs investeren in de toekomst van de vereniging en daarmee het voorzieningenniveau in het dorp verder helpen versterken”, aldus de partij in een toelichting.

Fractievoorzitter van CDA Oegstgeest Eibertjan van Blitterswijk in gesprek met IJsbrand Terpstra

Voor de subsidie geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het aanvragen van een subsidie betekent voor de sportclubs echter ook veel extra administratieve last. “Zo’n traject is een hoop papierwerk en bij alle sportverenigingen komt dat neer op vrijwilligers”, aldus fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk. “In het gemeentehuis werken mensen die dan wellicht kunnen helpen.” Op die manier moet ervoor worden gezorgd dat het takenpakket van de sportvrijwilligers niet nog voller wordt dan dat het al zit.

Wethouder Jan Nieuwenhuis (Sport) in gesprek met IJsbrand Terpstra

Wethouder Jan Nieuwenhuis (Sport) begrijpt de aandacht die het CDA ervoor vraagt, maar ziet niet direct een rol voor de gemeente weggelegd. “We hebben de sportclubs hierover geïnformeerd, maar het gaat om vrij ingewikkelde materie, waarvoor de clubs hun eigen bonden hebben. We zullen de verenigingen binnenkort vragen of dat voldoende is.” Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen de sportclubs zich altijd nog op het gemeentehuis melden en gaat de gemeente kijken op welke manier de verenigingen geholpen kunnen worden. “Maar we moeten ook de eigen expertise van van veel sportclubs niet onderschatten, misschien is dat hier ook wel voldoende.”

Oegstgeest Politiek Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×