Klaverhal in Zoeterwoude-Dorp. (Foto: archief).

Weinig draagvlak voor centrale sporthal in Zoeterwoude

Uit de eerste resultaten van het onderzoek dat het college van B&W in Zoeterwoude deed naar de toekomstwensen voor sportaccomodaties in de gemeente blijkt dat er geen behoefte is aan een centrale sporthal voor zowel de Rijndijk als Zoeterwoude-Dorp. Het college zal als gevolg hiervan haar zoektocht naar een geschikte plek voor een centrale hal staken.

In februari 2018 werd B&W van Zoeterwoude door de gemeenteraad gevraagd om een studie op te stellen waarin, samen met sportbesturen, schoolbesturen en maatschappelijke organisaties, onderzocht wordt wat er nodig is om het sportaanbod in de gemeente in de breedte toekomstbestendig te maken. 17 van de 40 benaderde partijen hebben op de enquête gereageerd. “Een hoog respons”, aldus sportwethouder Ruud Bouter.

De komende tijd zal een vlekkenplan opgesteld worden waarin de bestaande accomodaties in kaart worden gebracht. Het plan moet helpen om de mogelijkheden van samenwerking tussen de verenigingen en het gebruik van elkaars accomodaties inzichtelijk te maken.

Alle partijen in de raad verklaarden benieuwd te zijn naar de plannen die het college zal maken naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek. Het CDA voegt toe blij te zijn dat er geen centrale sporthal komt omdat, gezien de hal ook als gymzaal voor de scholen in het dorp gebruikt zal worden, de reisafstand voor de kinderen te groot zal zijn.

Bouter komt later dit jaar met een voorstel aan de gemeenteraad waarin de benodigde aanpassingen en kansen worden gepresenteerd die nodig zijn om de sportaccomodaties in Zoeterwoude klaar te maken voor de toekomst.

Robbert Beurse sprak met Wethouder Ruud Bouter over het onderzoek.

Advertentie

Zoeterwoude


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×