D66-raadslid Lodi van Brussel vraagt namens zijn fractie aandacht voor armoede onder werkenden. (Foto: Chris de Waard).

D66 Leiden wil aandacht voor werkende armen

“Hard voor weinig, maar nooit chagrijnig”. Het is een veelgehoord antwoord op de vraag hoe het gaat en er wordt zogenaamd gekscherend mee bedoeld dat de betrokkene hard werkt, maar er maar weinig mee verdient. Maar er is wel degelijk een probleem met armoede onder werkende mensen. D66 in Leiden wil aandacht voor deze groep en stelt het college daarom een serie schriftelijk vragen over dit fenomeen.

“Gisteren heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport ‘Als werk weinig opbrengt; Werkende armen in vijf Europese landen en twintig Nederlandse gemeenten.’ gepresenteerd. Daarin concludeert het SCP dat het aantal werkende armen de afgelopen 25 jaar in Nederland is gestegen,” weet D66-raadslid Lodi van Brussel. “De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn het feit dat in Nederland het aandeel werkende armen sinds 1990 stijgt. De toename in de periode 2001-2014 is vermoedelijk vooral ontstaan door achterblijvende lonen, dalende winsten en toenemende werkloosheid.”

Werkende zzp’ers, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond behoren vaak tot de armen. Werknemers zijn vooral arm door weinig gewerkte uren, zelfstandigen door een laag inkomen per uur. Nederland telt verhoudingsgewijs meer werkende armen dan Denemarken en België, maar een stuk minder dan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat hangt samen met uiteenlopende wetten en regelingen, maar ook met culturele verschillen.

Nederlandse gemeenten besteden in hun beleid weinig specifieke aandacht aan werkende armen en weten niet goed hoe ze deze groep moeten bereiken. Van Brussel wil weten of dat ook in Leiden het geval is en ook of de gemeente  bijhoudt hoe het genoemde groepen vergaat. Het D66-raadslid wil dat er zo nodig maatwerk voor deze groep(en) wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld aanvullend bij het nieuw te maken beleid voor minima.”

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×