PvdA en D66 maken zich zorgen over fietspaden in Leiderdorp

De PvdA en D66 in Leiderdorp maken zich zorgen over de kwaliteit van fietspaden in het dorp. Onlangs zijn enkele fietspaden, onder andere eentje bij de Persant Snoepweg, dan wel opgeknapt, maar een aantal andere hoofdfietspaden is ook wel aan vervanging toe. 

De fracties uiten de zorgen in schriftelijke vragen aan het college van B en W. “Uit de pers hebben wij kunnen afleiden dat er op de fietspaden langs het Engelendaal inmiddels ook ongelukken zijn gebeurd en sedertdien zijn borden geplaatst waarin tweewielers worden gewaarschuwd voor de gevaarlijke situatie. Wij concluderen dat de situatie op het Engelendaal, het gedeelte van de Persant Snoepweg achter de bezinepomp en een gedeelte van het fietspad bij de Van Der Valk Boumanweg zodanig slecht te noemen is, dat vervanging op de kortst mogelijke termijn noodzakelijk is.”

Droge periode
In haar antwoord laat het College weten dat delen van de genoemde fietspaden inderdaad toe zijn aan onderhoud of vervanging. De gemeente is de afgelopen maanden veel intensiever dan normaal bezig geweest met het dagelijks onderhoud van de fietspaden. Dat komt onder andere door de droge periode, waardoor de wortels van bomen verder zijn gaan reiken dan normaal. Daardoor zijn tegels los komen te liggen. “We blijven hier alert op acteren, totdat we kunnen overgaan op grootonderhoud of vervanging,” aldus het College.

Combinatie met warmteleiding
Voor de fietspaden bij het Engelendaal geldt dat het warmtebedrijf Rotterdam bezig is om de voorbereidingen te treffen voor de aanleg van een warmteleiding. In Leiderdorp komt deze grotendeels te liggen onder de fietspaden van de Engelendaal. De planning is dat de leiding in 2020 operationeel moet zijn. De vervanging van dit fietspad wordt  gecombineerd met de aanleg van de warmteleiding.
Dan het fietspad aan de Persant Snoepweg achter het benzinestation. Daarvoor geldt dat er door verandering in de ligging van de warmteleiding de opknapbeurt van het fietspad is uitgesteld. Het college laat weten dat de aanbesteding van dit fietspad momenteel wordt voorbereid en vervolgens uitgevoerd.
Voor het fietspad van de Van der Valk Boumanweg tot slot staat er geen opknapbeurt gepland.

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×