Het Leiderdorpse college gaf deze week een toelichting op de gepresenteerde begroting.

Leiderdorp investeert komende jaren ruim twintig miljoen

De gemeente Leiderdorp steekt de komende jaren meer dan twintig miljoen euro in allerlei investeringen in de openbare ruimte. De helft van de bedrag verdwijnt onder de grond. Zo’n 10,5 miljoen is namelijk nodig voor aanpassingen aan het riool in het dorp.

Chris de Waard sprak met wethouder Jeff Gardeniers (financiën) over de Leiderdorpse programmabegroting 2019-2022.

Met name voor het aanleggen van hemelwaterriolering waardoor het zogenaamde ‘zwarte rioolwater’ met vervuiling door onder meer medicijnen niet meer in het oppervlaktewater terecht komt bij hoosbuien. Momenteel zijn er in het dorp meer dan vijftig plekken waar dat nu nog wel kan gebeuren. Met een aparte afwatering van het regenwater is die kans er bijna niet meer.

Advertentie

Leiderdorp Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×